Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) go, walkKam jdeš/jdete?Where are you going?Jdeme!Let's go!Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.Pojďte dál(e). do bytuCome on in.jít pěškygo on foot, walk (it)jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceedjít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth
 2. (odcházet) go (away), leave, departNechoď!Don't go!
 3. (za nějakým účelem) kam go swhjít k doktorovigo to (see) the doctorJde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...jít naproti komugo to meet sbjít za kým(následovat) follow sb, (navštívit ap.) go to see sbjít se projítgo for a walkjít plavat/nakupovatgo swimming/shopping
 4. (za přítelem ap.) ke komu, za kým s čím, pro co go, turn to sb with/for sth
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co go and get sth, go for sb/sthJdi pro něj.Go and get him.
 6. (na ryby ap.) na co go doing sthjít na rybygo fishingjít na pivogo for a beer, BrE go (out) for a pint
 7. (tajně vzít) na co go to steal sth
 8. (pohybovat se - o věcech) go(ven) come (out)Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.
 9. (vyvíjet se, postupovat) go, moveJde na mě chřipka.I feel flu coming on.
 10. (na školu ap.) k čemu, na co, do čeho become sb, take up sth, decide to be sthjít komu za kmotrastand as sb's godfatherjít na univerzitugo to universityjít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) servicejít do důchoduretire, go into retirement
 11. (k věci ap.) na co go at, start, set about doing sthhovor. (usilovat) po čem go after sthJdi na to/věc.Go for it.
 12. (jednat s někým) na koho jak go at sb, deal with sb
 13. hovor.(fungovat) work, be workinghovor.(běžet) runHodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.Nejde elektřina.Power is down.
 14. (dařit se) (komu) co sth go (right), sb get on(být dobrý v) be good at sthJak to jde?How is it going?Jde jí to.She is good at it., (vede si dobře) She is doing well.
 15. (hodit se) k čemu match with sth, go with sthjít k sobě hodit sego together
 16. (být možný) be possibleo nemožnosti též pomocí will not, refuse a v min. čase též would notTo nejde. nelzeIt isn't possible., It's impossible., It can't be done.Nejde to (otevřít).It won't open.To by šlo.(to zní dobře) That sounds good, (lze to udělat) That could be done., hovor. That sounds doable.
 17. (jednat se) o co/koho be concerned, regard sb sth(být podstatou) be the point(o daný případ) be a case of sth(být v sázce) be at stakeO co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?Jde o to, že ...The point/thing is that ...O to tu nejde.That's not the point here.pokud jde o ...as for sth, regarding sth, (co do) in terms of sthpokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part
 18. (usilovat) komu o co be concerned about sth, be interested in sth(starat se) care for sth
 19. po kom/čem (chtít dostat) be after sb/sthJde po něm policie.Police are after him.

Vyskytuje se v

duh: jít k duhukomu do sb (the world of) good

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bobovat: jít bobovatgo sledging/AmE sledding

bruslit: jít bruslitgo skating

čundr: jít na čundrgo hiking

diskotéka: jít na diskotékugo to a disco

dno: jít ke dnusink (to the bottom), go down, jen loď founder

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

dračka: jít na dračku prodávat sesell like hot cakes

důchod: (ode)jít do důchoduretire, go into retirement

hladce: jít hladcego smoothly, be going swimmingly

hledat: jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth

houba: jít na houbygo mushroom hunting, go mushrooming

interrupce: jít na interrupcihave an abortion

kontrola: jít na kontrolu k lékařigo for a checkup

kopec: jít do kopcego uphill

kopec: jít z kopcego downhill, go down the hill

kutě: jít na kutě spátturn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hay

lehnout (si): jít si lehnout do postelego to bed

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

nákup: jít na nákup(y)go shopping

naproti: jít naproti komugo to meet sb (halfway)

návštěva: jít na návštěvu ke komupay sb a visit, go to see sb

nechat: nechat jít koho pustitlet sb go

oběd: jít (spolu) na obědgo for lunch (together)

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

otevřít: jít otevřít (dveře)go open the door, když někdo zvoní go answer the door

pěšky: jít pěškygo on foot, walk

pivo: jít na pivogo for a beer/BrE pint

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

pozpátku: jít pozpátkuwalk backwards

prdel: Jdi do prdele!Piss off!, Fuck off!, kašlu na tebe Sod you!

prohlídka: jít na prohlídkuhave a checkup

procházka: jít na procházkugo for/take a walk/stroll

projet se: jít se projetgo for a ride/v autě též drive, go riding

ráz: jít ráz na rázrychle go (really) fast, jako hodinky go like clockwork

ryba: jít na rybygo fishing/s udicí angling

sebrat se: sebrat se a (ode)jítget up and leave, náhle up and leave

společnost: jít do společnostigo out

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

šipka: jít podle šipekfollow the arrows

trénink: jít na tréninkgo to a practice

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vstříc: jít komu vstřícsměrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)

výlet: jet/jít na výletgo on/for a trip

výslužba: jít do výslužbyretire

zaběhat si: jít si zaběhat(go for a) jog, go jogging, go for a run

zabruslit si: jít si zabruslitgo skating

záchod: jít na záchodgo to/use the toilet/AmE bathroom

zpověď: círk. jít ke zpovědigo to confession

ztuha: jít ztuha činnost ap.be hard/tough going

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

: jde!Let him go!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

by: Šel/Byl bych...I would go/be...

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dál: Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.

divadlo: Půjdeme do divadla.We will go to the theatre.

do: Jdu do postele.I'm going to bed.

do: Šla do školy.She went to school.

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

elektřina: Nejde elektřina.The power is down.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chuť: Nemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?

jinak: Jinak to nejde.There is no other way.

k, ke, ku: jít k doktorovigo to (see) the doctor

kam: Kam jdeš?Where are you going?

kam: Nemá kam jít.He has nowhere to go.

kampak: Kampak asi šel?I wonder where he went.

kino: jít do kinago to the BrE cinema/AmE movies, go to (see) a movie

klidně: Klidně tam půjdu.I don't mind going there., I have no problem going there.

koncert: jít na koncertgo to a concert

kosmetika: jít na kosmetikugo to a beauty salon, get a beauty treatment

koupat se: jít se koupat zaplavat si ap.go bathing

kudy: Kudy se jde do ...?Which is the way to ...?, How can I get to ...?

kudy: Kudy šel?Which way did he go?

kudy: Cesta, kudy šel ...The way he took ..., The way along which he went ...

lékař: jít k lékařigo to see a doctor

lov: jít na lovgo (out) hunting

lyžovat: jít/jet lyžovatgo skiing

masáž: jít na masážgo for a massage

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Come to me, darling.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

místo: Místo mě tam šel on.He went there instead of me.

mít: Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.