Hlavní obsah

domů

Příslovce

  • home(směrem k domovu) homewardMusím jít domů.I must go home.

Vyskytuje se v

azylový: azylový důmreception centre, noční útulek night shelter

bez, beze: bez domova lidéhomeless, houseless

bílý: Bílý důmthe White House

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE (rental) apartment building, hl. starý tenement (house)

doma: doma dělanýhome-made

domov: utéct z domovarun away from home

domov: lidé bez domovahomeless people

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

dům: rodinný důmfamily house

dům: Bílý důmWhite House

dům: obchodní důmdepartment store

dům: utéct z domurun away from home

hypotéka: (dům) zatížený hypotékoumortgaged (house)

klíč: klíč od domuhouse key

kulturní: kulturní dům/střediskocommunity centre

nájemní: nájemní dům/bydlení/bytyrental house/housing/flats

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

cihlový: cihlový důmbrick house

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

doma: Je tvůj táta doma?Is you father in?

doma: Není doma.He's out.

doma: U nás doma.At our place.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

najíst se: najíst se domaeat at home/in

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

dobře: Všude dobře doma nejlépe.East (or) West home's best., There's no place like home.

doma: Všude dobře, doma nejlíp.East (or) West, home's best., There's no place like home.

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

back: sport. back passmalá domů v kopané

birthing: birthing centreporodní dům

block: block of flatsbytový/obytný dům, hovor. panelák

block: apartment blockčinžovní/bytový dům

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

eat: eat innajíst se doma

familiar: be on familiar groundpřen. být doma, být ve svém živlu

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

flat: block of flatsobytný dům, bytový dům, hovor. činžák

garden: back gardenzahrádka za domem

home: at homedoma

home: home workingpráce z domu/doma

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

home: home timečas jít domů

homeward: homeward journeycesta domů

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

improvement: home improvementsúpravy domu

live-in: live-in nannychůva bydlící v domě zaměstnavatele

seaside: seaside housedům u moře

stay: stay at homezůstat doma nejít ven