Hlavní obsah

asi

Částice

  1. (určení počtu ap.) about, around(přibližně) approximately
  2. (pravděpodobně) probably(řekl bych, že) I guess(možná) maybeJe doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

Vyskytuje se v

hodina: It's about an hour's walk.Je to asi hodina chůze.

kampak: I wonder where he went.Kampak asi šel?

stát: It cost us about ...Stálo nás to asi ...

ztratit se: We have probably got lost.Asi jsme se ztratili.

guess: I guess so.Asi ano.

likely: He is likely to come.Asi/Zřejmě přijde.

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.