Hlavní obsah

hodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (60 minut) hourzkr. hrJe to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.hodina a půlan hour and a halftři čtvrtě hodinythree quarters of an hourza hodinu(přijít ap.) in an hour, (stát ap.) per hourkaždou hodinuevery hourza půl hodinyin half an hourza čtvrt hodinyin a quarter of an hour
  2. (čas na hodinách) o'clock(čas obecně) time (of day)Kolik je hodin?What time is it?V kolik hodin přijde?What time will he come?Je deset hodin.It's ten (o'clock).pět hodin ránofive a.m.
  3. (vyučovací) class, lesson(úřední ap.) hourúřední hodinyoffice hours

Vyskytuje se v

celá: at the top of the hourv celou (hodinu)

čtvrt: quarter (of an) hourčtvrt hodiny

dějepis: history lessonhodina dějepisu

hodiny: sundialsluneční hodiny

chodit: take French lessonschodit na hodiny francouzštiny

konzultační: office hourskonzultační hodiny

nástěnný: wall clocknástěnné hodiny

ordinační: BrE surgery hours, AmE (doctor's) office hoursordinační hodiny

otevírací: opening/business hours, opening timesotevírací doba/hodiny

parkovací: parking meterparkovací hodiny/automat

propustit: dismiss sb without notice, zast. give sb an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

přesýpací: hourglass, řidč. sandglasspřesýpací hodiny

rozvrh: BrE timetable, AmE class schedulerozvrh hodin ve škole

sluneční: sundialsluneční hodiny

úřední: office hours, hours of attendanceúřední doba/hodiny

vyučovací: lesson, classvyučovací hodina

ani: He was back in less than an hour.Byl zpátky ani ne za hodinu.

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

dobře: Is the clock right?Jdou ty hodiny dobře?

dopolední: ten a.m.desátá hodina dopolední

kolik: What time is it?Kolik je hodin?

napřed: The clock is five minutes fast.Hodiny jdou o pět minut napřed.

od, ode: paid by the hourplacený od hodiny

odbít: The clock struck twelve.Hodiny odbily dvanáct(ou).

podávat: Breakfast is served from 6 a.m.Snídaně se podává od 6 hodin.

pokročilý: late hourpokročilá hodina

pozadu: The clock is five minutes slow.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

před, přede: one hour agopřed hodinou

přesčasový: overtime hourpřesčasová hodina

: I've been waiting here for an hour.Čekám tu už hodinu.

v, ve: (At) what time?V kolik hodin?

vstát: I got up at eight o'clock.Vstal jsem v osm hodin.

zastavit se: I'll call for you in an hour.Zastavím se pro tebe za hodinu.

zavírat: What time do the shops close?V kolik hodin zavírají obchody?

around: around the clockdvacet čtyři hodin denně, nonstop provoz ap.

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

clock: wall clocknástěnné hodiny

hour: half an hourpůl hodiny

long: long hourpozdní hodina noční

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

musical: musical clockhrací hodiny

notice: dismiss sb at an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

p.m.: at 3 p.m.ve tři odpoledne, v 15 hodin

service: service hoursprovozní hodiny knihovny ap.

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu

visiting: visiting hoursnávštěvní hodiny

wall: wall clocknástěnné hodiny

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

zero: zero hourhodina H začátek akce ap.

a, an: 150 kilometres an hour150 kilometrů za hodinu

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

at: at three o'clockve tři hodiny

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

gain: The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

half: in half an hourza půl hodiny

hourly: at hourly intervalsv hodinových intervalech, každou hodinu

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

it: It's 3 o'clock.Jsou 3 hodiny.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

lesson: take lessonschodit na hodiny čeho

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

time: What time is it?Kolik je hodin?

until: We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.

what: What time is it?Kolik je hodin?

hodina: an hour and a halfhodina a půl