Hlavní obsah

lesson [ˈlesən]

Podstatné jméno

  1. lekce, hodina vyučovacítake lessonschodit na hodiny čeho
  2. círk.čtení při mši

Fráze

  1. teach sb a lesson dát lekci komu, dát na pamětnou komu

Vyskytuje se v

lesson: teach sb a lessondát lekci komu, dát na pamětnou komu

revision: revision lessonopakovací lekce

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

teach: teach sb a lessondát komu za vyučenou,dát komu co proto, dát komu lekci

dát: teach sb a lessondát lekci komu

dějepis: history lessonhodina dějepisu

chodit: take French lessonschodit na hodiny francouzštiny

jízda: driving lessonsjízdy (autoškoly)

lekce: introductory/revision lessonúvodní/opakovací lekce

ponaučení: learn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experiencevzít si ponaučení z čeho

výtvarný: art (lesson)výtvarná výchova

vyučovací: lesson, classvyučovací hodina

brát si: draw a lesson from sthbrát si ponaučení z čeho

taneční: take dancing lessonschodit do tanečních

ulít se: jít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) schoolulít se ze školy

proto: give sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson, hovor. to give sb his/her grueldát komu co proto

learn: learn (one's lesson) from sthvzít si ponaučení, poučit se z čeho