Hlavní obsah

reading [ˈriːdɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

mind: read sb's mindčíst myšlenky komu

read: read musicznát noty

read into: read sth intosth vykládat si, chápat co jak i mylně

riot: read sb the riot actdůrazně napomenout, ostře pokárat koho

comprehension: reading comprehensionporozumění čtenému textu

glass: reading-glassesbrýle na čtení

matter: reading matterčtivo, (něco na) čtení co lze číst

meter: read the gas meterodčítat plynoměr

palm: read sb's palmčíst komu z ruky

reading: heavy readingnáročná četba

time: time for readingchvíle na čtení

each: He read each one of them.Přečetl je všechny.

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

lip: read sb's lipsodezírat ze rtů komu

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

that: What is that you are reading?Co to čteš?

autorský: author readingautorské čtení

brýle: reading glassesbrýle na čtení

četba: when reading sthpři četbě čeho

čtecí: čtečka reading device, reader, pro hlasatele BrE Autocue, AmE Teleprompterčtecí zařízení

čtení: reading glassesbrýle na čtení

lampa: table lamp, reading lampstolní lampa

myšlenka: read sb's mind/thoughtsčíst komu myšlenky

odečet: read sthprovést odečet čeho

přečíst (si): read sth at one sittingpřečíst co jedním dechem

ruka: read sb's palmhádat komu z ruky

snímací: scan head, čtecí read headsnímací hlava

stolní: reading/table lampstolní lampa

věštění: palmistry, palm readingvěštění z ruky

věštit: read sb's palmvěštit z ruky komu

vyložit: read the cards for sbvyložit komu karty

být: I was just reading a book.Zrovna jsem četl knihu.

číst: read aloudčíst nahlas

dál: Read on., Go on reading.Čti dál.

pokračovat: Go on reading.Pokračuj ve čtení.

pozpátku: read backwardsčíst pozpátku

stačit: You only have to read it., All you have/need to do is read it.Stačí si to přečíst.

umět: Can you read?Umíš číst?

začít: Start reading.Začni číst.

zadání: Read the instructions carefully.Přečtěte si pečlivě zadání.

mezi: read between the linespřen. číst mezi řádky

řádek: read between the linespřen. číst mezi řádky