Hlavní obsah

comprehension [ˌkɒmprɪˈhenʃən]

Podstatné jméno

  1. form.(schopnost) chápání/porozuměníbeyond sb's comprehensionnad čí chápání, nepochopitelný pro koho
  2. form.pochopení, porozumění významu ap.reading comprehensionporozumění čtenému textulistening comprehensionporozumění (z) poslechu/mluvenému projevu

Vyskytuje se v

listening: listening comprehensionporozumění z poslechu

rozum: It puzzles me., I don't get it., It's beyond me/my understanding/my comprehension., I can't grasp it.Nejde mi to na rozum.

comprehension: beyond sb's comprehensionnad čí chápání, nepochopitelný pro koho