Hlavní obsah

intelligence [ɪnˈtelɪdʒəns]

Vyskytuje se v

intelligence: intelligence (service)zpravodajská služba

insult: insult to sb's intelligenceurážka čí inteligence hloupý pořad ap.

inteligence: artificial intelligenceumělá inteligence

inteligenční: intelligence testinteligenční test

zpravodajský: secret service, intelligence agency/servicezpravodajská služba