Hlavní obsah

listening [ˈlɪsənɪŋ]

Vyskytuje se v

listen: listen (out) for sthnaslouchat, až se ozve co

reason: listen to reasonuznat důvody, dát si říct, nechat se přesvědčit (důvody)

comprehension: listening comprehensionporozumění (z) poslechu/mluvenému projevu

listening: listening comprehensionporozumění z poslechu

nálada: I am not in mood/in no humour to listen to it.Nemám náladu to poslouchat.

poslouchat: listen to (the) radioposlouchat rádio

rádio: listen to the radioposlouchat rádio

vnímat: Are you listening to me?Vnímáš mě?