Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (vzdálenost) farther (away)(i o rozsahu ap.) further(vpředu) further aheadDále! vstupteCome in!Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.
  2. (pokračovat) on(od daného momentu) onward(s)(ještě více) further(také) alsoČti dál.Read on., Go on reading.Pošli to dál.Pass it on.a tak dáleand so on, etcetera

Vyskytuje se v

abuse: zneužívané dětiabused children

abuser: osoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětíchild abuser

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

ask: pozvat koho dál návštěvuask sb in

disadvantaged: děti ze sociálně slabších vrstev/rodinsocially disadvantaged children

far: dalekofar away

gun: harpunové dělo pro lov velrybwhaling-gun

hereinafter: dále jen (jako) ... odkaz v textuhereinafter referred to as ...

jog: pokračovat, jít dál těžkopádnějog on

long: daleko od ...long way from ...

mile: mnohem/daleko lepšímiles better

near: tady poblíž, nedaleko odsudnear here

north: daleký sever polární oblastFar North

occurrence: být na denním pořádku, dít se denně, být každodenní záležitostí, být (zcela) běžnýbe a daily/an everyday occurrence

on: pokračovat v čem, jít dálgo on doing sth

remotely: vzdálený, daleko se nacházejícíremotely placed

school: školáci, děti školou povinnéschool children

schoolchild: školáci, školní dětischoolchildren

short: nedaleko odkudshort way from/off sth

special needs: děti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péčispecial needs kids

stand for: kdo nebude dále trpět cosb will not stand for sth

suitable: nevhodný pro děti do pěti let hračka ap.not suitable for children under five

Sunday: v nedělion Sunday

troubled: problémové dětitroubled children

uncared-for: bezprizorní dětiuncared-for children

afoot: Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.Some mischief is afoot.

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

brew: Co se tam chystá/děje?What's brewing down there?

come: Pojď(te) dál.Come on in.

come in: Vstupte!, Dále!Come in!

command: Přikázali nám, abychom šli dál.We were commanded to walk on.

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

from: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

go on: Čti dál., Pokračuj ve čtení.Go on reading.

half: moje děti a má druhá polovičkamy children and my other half

keep: Mluvil dál., Pořád mluvilHe kept talking.

keep on: Jdi dál., Nezastavuj se.Keep on walking.

matter: Co je?, Co se děje?What's the matter?

more: Šel ještě (kousek) dál., Pokračoval v chůzi.He walked some more.

pass on: Pošli to dál.Pass it on.

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

repartee: Ten nechodí pro odpověď daleko.He's good at repartee.

some: nějakých deset mil dálsome ten miles further

these: To(to) jsou moje děti.These are my children.

try: Zkoušej to dál., Nevzdávej to.Keep trying.

undaunted: Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.Undaunted by his failure, he kept on fighting.

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

bad: od desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.from bad to worse

father: Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

forth: a tak dáleand so forth

honesty: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.