Hlavní obsah

moře

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část oceánu) seakniž. oceanhovor. the brinyna mořion the/at seau moře rekreace ap.at the seasidejet k mořigo to the seasideBaltské/Severní/Karibské mořethe Baltic/North/Caribbean Sea
  2. hovor. expr.(spousty) loads, a lot, lots of sth

Vyskytuje se v

arabský: geogr. Arabské mořeArabian sea

hladina: nad hladinou moře výškaabove the sea level

jónský: geogr. Jónské mořeIonian Sea

mor: prasečí morswine fever, AmE hog cholera

mrtvý: Mrtvé mořeDead Sea

rozbouřený: rozbouřené mořerough sea, s obrovskými vlnami mountainous seas

rudý: geogr. Rudé mořethe Red Sea

středozemní: Středozemní mořethe Mediterranean Sea

u: u moře rekreaceat/by the seaside

žlutý: geogr. Žluté mořeYellow Sea

mořit: mořit koho hladystarve sb, deprive sb of food

vlévat se: Řeka se vlévá do moře.The river flows into the sea.

volný: na volném mořiin the open sea

Adriatic: the AdriaticJadran, Jaderské moře

Baltic: Baltic SeaBalt(ské moře)

Crete: Sea of CreteKrétské moře

heavy: heavy seasrozbouřené moře

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

Norwegian: Norwegian SeaNorské moře

plague: med. black/bubonic plaguečerný/dýmějový mor

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

sea: by the seau moře

sea: open seaotevřené moře

sea: 100 meters above sea level100 metrů nad mořem

sea: beyond the seaza mořem, v zámoří

sea: put to seavyplout, vydat se na moře loď

seaside: seaside holidayprázdniny u moře

seaside: at/by the seasideu moře

seaside: go to the seasidejet k moři

seaside: seaside housedům u moře

worry: worry away at sthtrápit se, mořit se, lopotit se s čím

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

pox: A pox on him!Mor na něj!