Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) at(hned vedle) by, next to(nedaleko) near sthNemám to u sebe.I don't have it on me.bitva u ...the battle of ...mít co u sebehave sth on one, (s sebou) have sth with onebýt u mocibe in poweru stoluat the table
  2. (v prostředí) at(spolu s) with(v) inhospoda u Lvathe Lion Innu moře rekreaceat/by the seasideu koho (doma)at sb's (place)u babičkyat grandma's (place)u nás(odkud jsem) where I'm from, (doma) at our place, (v zemi) in our country
  3. (část něčeho) of sthkapsa u kalhottrouser pocket
  4. (lékaře ap.) atu lékařeat the doctor'sbýt u zkouškysit an exam
  5. (příslušného úřadu ap.) before(soudu) in(registrovaný ap.) with
  6. (co se týče) with(tělesně) in(v případě) in sb's caseU velryb tomu tak není.This is not the case with whales.problémy u některých pacientůproblems in some patients
  7. (pracovní příslušnost) for(ve skupině) in, with
  8. (v, při)u příležitosti čehoat the occasion of sth

Vyskytuje se v

babička: u (mé) babičky doma ap.at (my) grandma's

jezero: dovolená u jezeraholiday by the lake, lakeside holiday

kadeřník: u kadeřníkaat the hairdresser's

konec: být téměř u konce film ap.be almost over

kroužkovaný: ling. kroužkované u ůu with a circle (on top)

moc: být u moci strana ap.be in power

moře: u moře rekreace ap.at the seaside

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

doma: U nás doma.At our place.

krb: Seděli jsme u krbu.We sat by the fireside.

lékař: u lékařeat the doctor's

mít: Nemám to u sebe.I don't have it on me.

nich: Je u nich. domaHe is at their place.

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

kolo: být páté kolo u vozube a fifth wheel

koryto: přen. být u korytabe on the gravy train

bag: bag boypracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

barber: at the barber'su holiče

base: at the base of the tailu kořene ocasu psa ap.

bedside: at sb's bedsideu lůžka koho nemocného

bell: door bellzvonek u dveří

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

checkout: checkout linefronta u pokladny

cling: cling to powerdržet se u moci

courtesy: courtesy clerkpracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

defend: defend a lawsuithájit se (u soudu) proti žalobě

dentist: at the dentist'su zubaře

ecstatic: be ecstatic about/over sthbýt u vytržení z čeho

fireside: by the firesideu krbu u ohně

flunk: flunk outvyletět/rupnout (u zkoušky)

grandma: at (my) grandma's (place)u (mé) babičky

graveside: at sb's gravesideu čího hrobu

interview: be interviewed for sthbýt u pohovoru na co

mom: at (my) mom's (place)u (mé) mámy doma

mum: at (my) mum's (place)u (mé) mámy doma

occasion: on/at the occasion of sthu příležitosti čeho

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

person: form. on one's personpři sobě, u sebe mít ap.

plunge: U-plunge brapodprsenka s (hlubokým) výstřihem do U

power: be in powerbýt u moci

riverside: riverside picnicpiknik u řeky

riverside: by the riversideu řeky

roadside: roadside cafemotorest, restaurace u silnice

roadside: roadside bombbomba (nastražená) u silnice

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

sea: by the seau moře

seaside: seaside holidayprázdniny u moře

seaside: at/by the seasideu moře

seaside: seaside housedům u moře

seat: aisle/window seatmísto v uličce/u okna v letadle ap.

shore: in shore(blízko) u břehu

source: tax deducted at sourcedaň (vybíraná) srážkou u zdroje

speak: Speaking.U telefonu., To jsem já. potvrzení totožnosti osoby u aparátu

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

witness stand: take the witness standvypovídat u soudu, vystoupit jako svědek k soudu

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

battle: the Battle of Austerlitzbitva u Slavkova

by: by the riveru řeky

court: He was in court for ...Byl u soudu kvůli ...

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

it: It's Max.Tady je/U telefonu Max.

kick: He got a kick out of it.Byl z toho u vytržení.

lakeside: by the lakesideu jezera

minute: I'll be with you in a minute.Za chvilku jsem u vás.

relaxing: She finds cooking relaxing.U vaření si prý odpočine.

sit: sit at the tablesedět u stolu

speaking: Speaking of which...Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...

use: Can I use your bathroom?Mohu si u Vás odskočit?

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.