Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) at(hned vedle) by, next to(nedaleko) near sthNemám to u sebe.I don't have it on me.bitva u ...the battle of ...mít co u sebehave sth on one, (s sebou) have sth with onebýt u mocibe in poweru stoluat the table
  2. (v prostředí) at(spolu s) with(v) inhospoda u Lvathe Lion Innu moře rekreaceat/by the seasideu koho (doma)at sb's (place)u babičkyat grandma's (place)u nás(odkud jsem) where I'm from, (doma) at our place, (v zemi) in our country
  3. (část něčeho) of sthkapsa u kalhottrouser pocket
  4. (lékaře ap.) atu lékařeat the doctor'sbýt u zkouškysit an exam
  5. (příslušného úřadu ap.) before(soudu) in(registrovaný ap.) with
  6. (co se týče) with(tělesně) in(v případě) in sb's caseU velryb tomu tak není.This is not the case with whales.problémy u některých pacientůproblems in some patients
  7. (pracovní příslušnost) for(ve skupině) in, with
  8. (v, při)u příležitosti čehoat the occasion of sth

Vyskytuje se v

bag: bag boypracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

barber: at the barber'su holiče

base: at the base of the tailu kořene ocasu psa ap.

bedside: at sb's bedsideu lůžka koho nemocného

bell: door bellzvonek u dveří

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

checkout: checkout linefronta u pokladny

cling: cling to powerdržet se u moci

courtesy: courtesy clerkpracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

defend: defend a lawsuithájit se (u soudu) proti žalobě

dentist: at the dentist'su zubaře

ecstatic: be ecstatic about/over sthbýt u vytržení z čeho

fireside: by the firesideu krbu u ohně

flunk: flunk outvyletět/rupnout (u zkoušky)

grandma: at (my) grandma's (place)u (mé) babičky

graveside: at sb's gravesideu čího hrobu

interview: be interviewed for sthbýt u pohovoru na co

mom: at (my) mom's (place)u (mé) mámy doma

mum: at (my) mum's (place)u (mé) mámy doma

occasion: on/at the occasion of sthu příležitosti čeho

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

person: form. on one's personpři sobě, u sebe mít ap.

plunge: U-plunge brapodprsenka s (hlubokým) výstřihem do U

power: be in powerbýt u moci

riverside: riverside picnicpiknik u řeky

roadside: roadside cafemotorest, restaurace u silnice

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

sea: by the seau moře

seaside: seaside holidayprázdniny u moře

seat: aisle/window seatmísto v uličce/u okna v letadle ap.

shore: in shore(blízko) u břehu

source: tax deducted at sourcedaň (vybíraná) srážkou u zdroje

speak: Speaking.U telefonu., To jsem já. potvrzení totožnosti osoby u aparátu

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

witness stand: take the witness standvypovídat u soudu, vystoupit jako svědek k soudu

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

battle: the Battle of Austerlitzbitva u Slavkova

court: He was in court for ...Byl u soudu kvůli ...

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

it: It's Max.Tady je/U telefonu Max.

kick: He got a kick out of it.Byl z toho u vytržení.

lakeside: by the lakesideu jezera

minute: I'll be with you in a minute.Za chvilku jsem u vás.

relaxing: She finds cooking relaxing.U vaření si prý odpočine.

sit: sit at the tablesedět u stolu

speaking: Speaking of which...Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...

use: Can I use your bathroom?Mohu si u Vás odskočit?

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

babička: at (my) grandma'su (mé) babičky doma ap.

jezero: holiday by the lake, lakeside holidaydovolená u jezera

kadeřník: at the hairdresser'su kadeřníka

konec: be almost overbýt téměř u konce film ap.

kroužkovaný: u with a circle (on top)ling. kroužkované u ů

moc: be in powerbýt u moci strana ap.

moře: at the seasideu moře rekreace ap.

my: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I come fromu nás

nás: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I am fromu nás

počítač: work/sit at a computerpracovat/sedět u počítače

banka: have an account with a bankmít účet u banky

běžný: more prevalent in women than in menběžnější u žen než u mužů

doma: At our place.U nás doma.

krb: We sat by the fireside.Seděli jsme u krbu.

lékař: at the doctor'su lékaře

mít: I don't have it on me.Nemám to u sebe.

nich: He is at their place.Je u nich. doma

nosit: I carry it on me/with me.Nosím to u sebe/s sebou.

pokladna: pay at the cash deskplatí se u pokladny

kolo: be a fifth wheelbýt páté kolo u vozu

koryto: be on the gravy trainpřen. být u koryta