Hlavní obsah

příležitost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šance) k čemu opportunity for sth, to do sth(šance) chancemít příležitost k čemuhave the opportunity to do sthpracovní příležitostjob opportunity, (volné místo) vacancy, openingvyužít příležitostiuse the opportunity, avail osf of the opportunitychopit se příležitostiseize/grab the opportunity
  2. (událost) occasionu příležitosti čehoon/at the occasion of sth

Vyskytuje se v

jedinečný: unique opportunityjedinečná příležitost

při: at/on the occasion of sthpři příležitosti čeho

u: at the occasion of sthu příležitosti čeho

využít: use/make use of the opportunityvyužít příležitosti

naskytnout se: An opportunity presented itself ...Naskytla se příležitost ...

promarnit: waste/propást miss an opportunitypromarnit příležitost

propást: miss an opportunitypropást příležitost

pačesy: seize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with itpopadnout příležitost za pačesy

zloděj: Opportunity makes the thief.Příležitost dělá zloděje.

day: seize the day(neváhat a) chopit se příležitosti

equality: equality of opportunitiesrovnost příležitostí

grasp: grasp the opportunitychopit se příležitosti

jobless: jobless recovery(hospodářské) oživení bez pracovních příležitostí s přetrvávající nezaměstnaností

leap: leap at the chanceskočit po příležitosti

occasion: take occasionvyužít příležitosti

op: photo op(dobrá) příležitost k focení

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

rare: on rare occasionsvýjimečně, málokdy, zřídkakdy, při výjimečných příležitostech

use: make use of an opportunityvyužít příležitost

get: whenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...

way: A great opportunity came my way.Naskytla se mi velká příležitost.

příležitost: have the opportunity to do sthmít příležitost k čemu