Hlavní obsah

možnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (souhrn okolností) possibility(šance) chance(příležitost) opportunity, occasion(zařízení, služby k dispozici) facilityvyužít možnost(i)use the opportunity
  2. (na výběr) option, choice(eventualita) possibilityform. eventuality(co se může stát) contingency(způsob) way(alternativa) alternativeNebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.nemít jinou možnosthave no (other) option
  3. možnosti (schopnosti) abilities, capabilitiesmožnosti (zvládnutelného) compass

Vyskytuje se v

výběr: test s výběrem možnostímultiple-choice test

existovat: Existuje spousta možností.There are lots of possibilities.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

rámec: v rámci možnostíwithin the bounds of possibility

volba: mít možnost volbybe free to choose

vyčerpat: vyčerpat všechny možnostiexhaust all possibilities

approval: na zkoušku, s možností vrácení odběr zbožíekon. on approval

bankruptcy: upozornění na možnost (zahájení) konkurzu dlužníkabankruptcy notice

borrowing: výpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.borrowing power

facility: vzdělávací zařízení, možnosti vzděláváníeducational facilities

limitation: promlčení (možnosti) žalobylimitation of action

option: možnosti k nastavení aplikacevýp. options

outwards: zaměřit se na vnější možnosti, rozhlížet se po možných partnerech z venku v navazování vztahů ap.look outwards

potential: využít svůj potenciál, využít plně svých možnostífulfil one's potential

say: mít možnost mluvit do čehohave a say in sth

scope: v rámci/mimo rámec kompetence/možností kohowithin/beyond sb's scope

self-catering: byty s možností vlastního vařeníself-catering apartments

test: test na A B C, test s výběrem možnostímultiple choice test

true: test s možnostmi správně špatnětrue-false test

use: mít možnost (po)užívat, mít k dispozici cohave the use of sth

other: Není jiná možnost než ...There is no other choice than ...

limbo: být v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnostibe in limbo

možnost: nemít jinou možnosthave no (other) option