Hlavní obsah

možnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (souhrn okolností) possibility(šance) chance(příležitost) opportunity, occasion(zařízení, služby k dispozici) facilityvyužít možnost(i)use the opportunity
  2. (na výběr) option, choice(eventualita) possibilityform. eventuality(co se může stát) contingency(způsob) way(alternativa) alternativeNebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.nemít jinou možnosthave no (other) option
  3. možnosti (schopnosti) abilities, capabilitiesmožnosti (zvládnutelného) compass

Vyskytuje se v

výběr: test s výběrem možnostímultiple-choice test

existovat: Existuje spousta možností.There are lots of possibilities.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

rámec: v rámci možnostíwithin the bounds of possibility

volba: mít možnost volbybe free to choose

vyčerpat: vyčerpat všechny možnostiexhaust all possibilities

approval: ekon. on approvalna zkoušku, s možností vrácení odběr zboží

bankruptcy: bankruptcy noticeupozornění na možnost (zahájení) konkurzu dlužníka

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

facility: educational facilitiesvzdělávací zařízení, možnosti vzdělávání

facility: cooking facilitiesmožnost/vybavení pro vaření na dovolené ap.

limitation: limitation of actionpromlčení (možnosti) žaloby

means: be beyond sb's meansbýt nad čí (finanční) možnosti

option: výp. optionsmožnosti k nastavení aplikace

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti v navazování vztahů ap.

potential: fulfil one's potentialvyužít svůj potenciál, využít plně svých možností

say: have a say in sthmít možnost mluvit do čeho

scope: within/beyond sb's scopev rámci/mimo rámec kompetence/možností koho

self-catering: self-catering apartmentsbyty s možností vlastního vaření

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

use: have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti