Hlavní obsah

test

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ověřovací) test(ozkoušení též) trialpodrobit co testuput sth to test
  2. (vědomostní, schopnostní ap.) z čeho test in sthpsát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

Vyskytuje se v

cloze: cloze (test)doplňovací test, doplňovačka k výuce cizího jazyka

patience: try/test sb's patiencezkoušet/pokoušet čí trpělivost

smear: smear (test)výtěr/stěr (z) děložního čípku, pap test

test: be testedfor sth podstoupit vyšetření, jít na testy na co na cukrovku ap.

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

acid: acid testzkouška kyselinou, přen. zkouška ohněm, zatěžkávací zkouška

admission: admission testspřijímací c!testy

assessment: assessment testrozřazovací c!test

benchmark: benchmark testsrovnávací c!test

Breathalyzer: Breathalyzer testdechová zkouška na alkohol

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

clinical: klinické testyclinical trials

clinically: clinically testedklinicky testovaný

competency: math competency testc!test znalostí z matematiky

dope: dope testc!test na přítomnost drog v těle

drive: test drivezkušební jízda před koupí vozu

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

drop: drop testzkouška volným pádem

economy: ekon. economy testc!test spotřeby (paliva)

establish: Tests established the cause of death.c!Testy stanovily příčinu smrti.

impact: tech. impact testzkouška rázem, rázová zkouška

indentation: tech. indentation testzkouška tvrdosti vtiskem

laboratory: laboratory equipment/testinglaboratorní vybavení/testování

live: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

mock: mock testcvičný c!test jen na zkoušku

personality: test osobnosti zjišťující charakterové vlastnostipersonality inventory

pregnancy: pregnancy testtěhotenský c!test

reliability: reliability testzkouška spolehlivosti vozu ap.

saliva: saliva testc!test ze slin, slinný c!test

screen: screen testkamerová zkouška, tech. zkouška prosevem

selection: selection testvýběrový c!test

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

standard: standardizované testy psané školními dětmiped. standard assessment tasks

strength: strength testzkouška pevnosti

testing: electrical testingelektrorevize

true: true-false testc!test s možnostmi správně špatně

urine: urine testrozbor/vyšetření moči na přítomnost drog ap.

wind tunnel: wind tunnel testsc!testy v aerodynamickém tunelu

bitch: The test was a bitch.Ten c!test byl kurevsky těžký.

bugger: The test was a real bugger.Ten c!test byl pěkně hnusnej/pěknej humus.

cvičný: cvičný test na zkouškumock c!test

inteligenční: inteligenční testintelligence c!test

kontrolní: test question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision questionkontrolní otázka

prohlídka: BrE MOT test, technical inspectiontech. technická prohlídka vozidla

talentový: talent testtalentová zkouška

technický: BrE MOT testtechnická kontrola vozu

výběr: test s výběrem možnostímultiple-choice c!test

zkouška: test sth, conduct a test of sthprovést zkoušku čeho

zkumavka: test-tube babydítě ze zkumavky

zkušební: test pilotzkušební pilot

obstát: stand the test, být dle očekávání pass musterobstát ve zkoušce

podrobit: test sth, put sth to the testpodrobit co zkoušce

podstoupit: be tested for sthpodstoupit vyšetření na co lékařské

přezkoušet: check/test the brakespřezkoušet brzdy

živý: tests on live animalspokusy na živých zvířatech