Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (test vlastností) test(ing)(prověření vhodnosti) trial, try-out(kontrolní) check(ing)(prohlídkou) inspectionprovést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sthpodrobit koho/co zkoušceput sb/sth to the testobstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)dechová zkouška na alkoholbreath/Breathalyzer testpodrobit koho dechové zkoušcebreathalyze sb
  2. (předběžný test) check(u krejčího) fitting
  3. (test vědomostí) exam(ination), testpřijímací zkouškaentrance examinationpísemná/ústní zkouškawritten/oral examdělat/skládat zkouškutake/sit an examudělat/složit zkouškupass an examneudělat zkouškufail an exam
  4. (divadelní ap.) div., hud. rehearsal, run-through(nanečisto) hovor. dry run
  5. (pokus) tryStojí to za zkoušku.It's worth a try.

Vyskytuje se v

atestační: atestační zkouškapostgraduate examination

dělat: dělat zkouškutake/sit/do an exam

generální: generální zkouškadress rehearsal

opravný: opravná zkouška, opravný termínBrE resit, AmE retake

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

přijímací: přijímací zkouškyentrance exams

rigorózní: rigorózní zkouškaPhD oral examination, BrE PhD viva

skládat: skládat zkoušku z čehotake/sit an exam in sth

talentový: talentová zkouškatalent test

udělat: udělat zkouškypass the exams

ústní: ústní zkouškaoral examination

vstupní: vstupní zkouška/pohovorentrance exam(ination)/interview

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyfail sb, reject sb

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

závěrečný: závěrečná zkouškafinal exam

obstát: obstát ve zkoušcestand the test, být dle očekávání pass muster

podrobit: podrobit co zkoušcetest sth, put sth to the test

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

u: být u zkouškysit an exam

vyletět: vyletět od zkouškyfail/flunk an exam

vyrazit: vyrazit koho od zkouškyfail sb

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam

acid: zkouška kyselinou, přen. zkouška ohněm, zatěžkávací zkouškaacid test

approval: na zkoušku, s možností vrácení odběr zbožíekon. on approval

Breathalyzer: dechová zkouška na alkoholBreathalyzer test

breath test: mít pozitivní dechovou zkouškufail a breath test

diploma: státní závěrečná zkouškadiploma exam

driving: závěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouškadriving test

drop: zkouška volným pádemdrop test

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

flunk: vyletět/rupnout (u zkoušky)flunk out

impact: zkouška rázem, rázová zkouškatech. impact test

indentation: zkouška tvrdosti vtiskemtech. indentation test

level: = všeobecná zkouška pro patnáctileté studentyBrE O level

matriculation: přijímací zkouška (na VŠ)matriculation exam

midterm: zkouška v polovině semestrumidterm (exam)

ordeal: zkouška ohněmordeal by fire

probation: být ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmíncebe on probation

rehearsal: generální (kostýmová) zkouškadress rehearsal

reliability: zkouška spolehlivosti vozu ap.reliability test

screen: kamerová zkouška, tech. zkouška prosevemscreen test

sign up: přihlásit se ke zkoušcesign up for an exam

state: státní zkouška, státnicestate exam

strength: zkouška pevnostistrength test

test: obstát (ve zkoušce)stand the test

trial: na zkoušku zapůjčit, zaměstnat ap.on trial

examination: udělat zkouškypass examinations

zkouška: provést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sth