Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (test vlastností) test(ing)(prověření vhodnosti) trial, try-out(kontrolní) check(ing)(prohlídkou) inspectionprovést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sthpodrobit koho/co zkoušceput sb/sth to the testobstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)dechová zkouška na alkoholbreath/Breathalyzer testpodrobit koho dechové zkoušcebreathalyze sb
  2. (předběžný test) check(u krejčího) fitting
  3. (test vědomostí) exam(ination), testpřijímací zkouškaentrance examinationpísemná/ústní zkouškawritten/oral examdělat/skládat zkouškutake/sit an examudělat/složit zkouškupass an examneudělat zkouškufail an exam
  4. (divadelní ap.) div., hud. rehearsal, run-through(nanečisto) hovor. dry run
  5. (pokus) tryStojí to za zkoušku.It's worth a try.

Vyskytuje se v

atestační: atestační zkouškapostgraduate examination

dělat: dělat zkouškutake/sit/do an exam

generální: generální zkouškadress rehearsal

nanečisto: zkouška nanečistopřed konáním dry run, školní přípravná též mock exam(ination)

opravný: opravná zkouška, opravný termínBrE resit, AmE retake

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

přijímací: přijímací zkouškyentrance exams

rigorózní: rigorózní zkouškaPhD oral examination, BrE PhD viva

skládat: skládat zkoušku z čehotake/sit an exam in sth

talentový: talentová zkouškatalent test

udělat: udělat zkouškypass the exams

ústní: ústní zkouškaoral examination

vstupní: vstupní zkouška/pohovorentrance exam(ination)/interview

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyfail sb

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

závěrečný: závěrečná zkouškafinal exam

obstát: obstát ve zkoušcestand the test, být dle očekávání pass muster

podrobit: podrobit co zkoušcetest sth, put sth to the test

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

u: být u zkouškysit an exam

udělat: Neudělal tu zkoušku.He failed the exam.

vyletět: vyletět od zkouškyfail/flunk an exam

vyrazit: vyrazit koho od zkouškyfail sb

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam