Hlavní obsah

try [traɪ]

Sloveso-ie-

  1. to do sth snažit se, pokusit se o co, zkoušet coTry harder!Více se snaž!Keep trying.Zkoušej to dál., Nevzdávej to.try one's bestsnažit se ze všech sil
  2. try for sth pokoušet se o co
  3. zkusit, vyzkoušet co nové, neznámé ap.try one's luckvyzkoušet štěstí
  4. sb for sth, sth práv. soudit koho za co, (soudně) projednávat co, postavit před soud kohotry a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodutried by courtprojednávaný soudemtry an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

Vyskytuje se v

hand: try one's hand at sthzkusit (si) co činnost

patience: try/test sb's patiencezkoušet/pokoušet čí trpělivost

square: (try) squareúhelník

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

try back: try sb backzkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusu

try on: be trying it onzkoušet to, hrát to na koho snažit se napálit ap.

dissuade: try to dissuade sb from (doing) sthzrazovat, odrazovat koho od čeho, rozmlouvat komu co

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fortune: try one's fortunezkusit štěstí

into: try to talk sb into sthpřemlouvat koho k čemu

respectable: respectable tryucházející pokus

summarily: try sth summarilyprojednávat co ve zkráceném řízení

test: tried and testedprověřený, ozkoušený, otestovaný

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

reach: I tried to reach you on the phone.Snažil jsem se ti dovolat.

sense: I'll try to talk some sense into him.Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.

through: I tried to get through to him.Snažil jsem se mu dovolat.

try on: Can I try it on?Mohu si to zkusit?

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

way: Try to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.