Hlavní obsah

postavit

Dokonavé sloveso

  1. (vystavět) co build, construct(stan) pitch sthDům byl postaven z ...The house was built of ...
  2. (dát) koho/co kam put(vzpřímeně) stand sth swh(umístit) place, post sb/sth swhKam to mám postavit?Where shall I put it?
  3. (vztyčit) co put sth up(right), erect, set up sth
  4. (na stráž ap.) koho kam place, stand sb swh, k čemu(opřít) lean sth against sth
  5. (uvést do situace) koho kam place, put sb swh(před problém ap.) face sb with sth, koho proti komu(v zápase) match sb against sbpostavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb
  6. (založit) co na čem base sth on sth

Vyskytuje se v

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stan: postavit stanpitch/set up a tent

čaj: postavit na čajput the kettle on (for tea)

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line

postavit se: Postavili se nepříteli.They faced the enemy.

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

piedestal: postavit koho na piedestalput sb on pedestal

za: postavit se za kohostand up for sb