Hlavní obsah

stavit

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

Dokonavé sloveso

  • spojit tavenímfuse(plastovým spojem) weld(vytvořit slitinu) alloy

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížezero gravity, (state of) weightlessness

horečnatý: horečnatý stavfeverishness, febricity

křečový: křečový stavseizure

rovnovážný: rovnovážný stav(state of) equilibrium

stav: stav beztížestate of weightlessness, zero gravity

stavit se: stavit se pro kohocall for sb, vyzvednout pick sb up

tkalcovský: tkalcovský stav(weaving) loom

zdravotní: zdravotní stavstate of health

zvrátit: sport. zvrátit nepříznivý stav hryturn the game, rally, come back from sth

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

šokový: med. šokový stavstate of shock

balance: účetní stavekon. accounting balance

circular: kruhový (tkalcovský) stavtech. circular loom

emergency: mimořádný stav, stav nouzestate of emergency

equilibrium: rovnovážný stavstate of equilibrium

full-time: konečný stav, konečné skóre zápasu ap.full-time score

gravity: nulová přitažlivost, stav beztížefyz. zero gravity

health: zdravotní stavstate of health

loom: tryskový stavjet loom

reading: stav(y) měřičů spotřeby ap.meter readings

score: konečný stav sportovního utkánífinal score

shuttle: člunkový stavtext. shuttle loom

state: stav ohrožení, mimořádný stavstate of emergency

vegetative: apalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní komamed. persistent vegetative state

war: válečný stavstate of war

wartime: válečný stav nouzewartime emergency

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

come over: Nechceš se stavit ke mně?Why don't you come over?

put: Řadí/Staví zdraví před peníze.She puts health before/above money.

make up: doplnit počty/stav do požadované výšemake up the numbers