Hlavní obsah

vystavit

Dokonavé sloveso

  1. (viditelně umístit) co exhibit, display, put sth on display(ukázat) show(odhalit) expose sth
  2. (vyhotovit listinu) co make out(pas, fakturu ap.) issue(vypsat) draw, write out sthvystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoiceekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb
  3. (vydat působení) koho/co čemu expose(podrobit) subject(kov žáru ap.) submit sb/sth to sthvystavit koho nebezpečíput sb in danger, endanger sb, put sb in harm's way

Vyskytuje se v

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

recept: vystavit receptwrite (out) a prescription

danger: vystavit koho nebezpečí, ohrozit kohoput sb in danger

display: vystavit co sbírku ap.put sth on display

exhibit: být vystaven obraz, zvíře ap.be exhibited

incriminate: vystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněnímincriminate osf

invoice: vystavit fakturuissue/make out an invoice

jeopardy: vystavit nebezpečí, ohrozit co/kohoput/place sth/sb in jeopardy

place: ohrozit, vystavit riziku koho/coplace sb/sth at risk

risk: ohrozit, ohrožovat, vystavit riziku kohoput sb at risk

show: být vystaven obraz ap.be on show

vystavit: vystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoice