Hlavní obsah

vystavit

Dokonavé sloveso

  1. (viditelně umístit) co exhibit, display, put sth on display(ukázat) show(odhalit) expose sth
  2. (vyhotovit listinu) co make out(pas, fakturu ap.) issue(vypsat) draw, write out sthvystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoiceekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb
  3. (vydat působení) koho/co čemu expose(podrobit) subject(kov žáru ap.) submit sb/sth to sthvystavit koho nebezpečíput sb in danger, endanger sb, put sb in harm's way

Vyskytuje se v

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

recept: vystavit receptwrite (out) a prescription

danger: put sb in dangervystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

display: put sth on displayvystavit co sbírku ap.

exhibit: be exhibitedbýt vystaven obraz, zvíře ap.

harm: put sb in harm's wayvystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

harm: be put in harm's waybýt vystaven nebezpečí

incriminate: incriminate osfvystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněním

invoice: issue/make out an invoicevystavit fakturu

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

place: place sb/sth at riskohrozit, vystavit riziku koho/co

put: put sb/sth at riskvystavit koho/co riziku, ohrozit koho/co

put: put osf at riskvystavit se riziku

risk: put sb at riskohrozit, ohrožovat, vystavit riziku koho

show: be on showbýt vystaven obraz ap.

ticket: write sb up a ticketvystavit komu pokutový blok, přen. dát komu pokutu