Hlavní obsah

vypsat

Dokonavé sloveso

  1. (udělat výpisky) co write(pasáž) excerpt(zapsat) put down(opsat si) copy (out) sth(udělat seznam) make a list of sth
  2. (vyhlásit) co announce(nabídnout) offer, advertise sthvypsat odměnu na cooffer/announce a reward for sthpolit. vypsat (předčasné) volbycall an (early) electionekon. vypsat konkurz na co(místo, činnost ap.) invite applications for sth, (inzerátem) advertise for (the post of) sth
  3. (vyplnit) co write out(formulář ap.) fill BrE in/hl. AmE out, complete sth
  4. (zapsat vše) co write sth (out) (in full)(do seznamu ap.) list(slovy) write sth in words

Vyskytuje se v

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

announce: vypsat odměnuannounce a reward

call: vypsat volbycall an election

tender: vypsat tendr/veřejnou soutěž na coinvite tenders for sth, put sth out to tender

vypsat: vypsat odměnu na cooffer/announce a reward for sth