Hlavní obsah

vyjet

Dokonavé sloveso

  1. (ven) odkud drive/(na kole ap.) ride out of sth(opustit) leave sth(do jízdního pruhu ap.) pull out(vlak ze stanice) pull/draw outVyjel z garáže.He drove out of the garage.
  2. (nahoru) kam go up(autem) drive/ride up() mount sthVyjel jsem výtahem do sedmého patra.I took the elevator to the seventh floor.
  3. vyjet (si) (na projížďku ap.) go for/take a ride, go for/take a drivevyjet (si) hovor. go for/take a spinvyjet si na výletgo on a trip/an outing, take a tripvyjet si na kolego cycling, go for a (bike) ride
  4. (vychýlit se) z čeho leave, go off sth(vyklouznout) slip out of sthvyjet z kolejíjump the rails, derail, leave the track
  5. (jízdou vyhloubit) co make sthvyjet koleje na čemmake ruts in sth
  6. (vyrazit na cestu) set off/out(odjet) leave, departVyjel ráno.He set out in the morning.

Vyskytuje se v

draw: draw awayodjíždět, vyjet vozidlo ap.

off: drive offodjet, vyjet řidič

cycling: go cyclingvyjet si na kole

pull out: The train pulled out of the station.Vlak vyjel ze stanice.