Hlavní obsah

draw [drɔː]

Slovesopt drew, pp drawn

 1. (na)kreslit, (na)rýsovat
 2. swh vjet, vjíždět kam auto hl. pomaludraw into sthvjíždět kam vozidlo ap.draw awayodjíždět, vyjet vozidlo ap.
 3. táhnout se, pohybovat se, šinout se kamdraw ahead of sbpředstihnout koho v závodě ap.draw level with sbdotáhnout se na koho, dohnat koho
 4. (při)táhnout (si) koho/co, zatáhnoutdraw aside/awayodtáhnoutdraw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.draw close(r)přitáhnout (si) k sobě, (při)blížit sedraw togethersmrštit se, smrsknout se, semknout se, stáhnout se, srazit se
 5. zatáhnout, roztáhnout, stáhnout závěsy ap.
 6. vytáhnout, (vy)tasit, vytrhnout zbraň
 7. táhnout, vléct co za sebou
 8. draw a deep breathzhluboka se nadechnout
 9. on sth potáhnout (si) z čeho cigarety, táhnout o komínu
 10. from sth (na)čerpat, brát z čeho vodu, ze zdroje ap., čepovat pivo ap.draw dryzcela vyčerpat zdroj vody ap.
 11. draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.
 12. vybrat (si), vyzvednout (si) peníze
 13. pobírat, brát plat ap.
 14. vylosovat (si), vytáhnout (si) soupeře pro fotbalové utkání ap.draw lotslosovat
 15. sth učinit, vyvodit co, dospět k čemu o závěru ap.draw a comparisonudělat srovnání, porovnat
 16. vyvolat reakci, odpor ap.
 17. not be drawn on sth odmítnout odpovědět na co
 18. sport.remizovat, hrát nerozhodně dva týmy

Vyskytuje se v

breath: oddechnout si, vydechnout sidraw breath

distinction: between sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čímdraw/make a distinction

draw: on sth odmítnout odpovědět na conot be drawn

draw in: zatáhnout do toho kohodraw sb in

draw into: sth zaplést, zatáhnout koho do čehodraw sb into

draw out: rozpovídat koho, přimět k řečidraw sb out

draw up: narovnat se, napřímit se člověkdraw osf up

fire: vyprovokovat střelbu ze strany kohodraw fire from sb

level: dostat se na úroveň koho/čeho, dotáhnout se na, dohnat kohodraw level with sb/sth

line: kategoricky odmítat codraw the line at doing sth

lot: losovatdraw lots

abreast: dotáhnout se na koho, dohnat, dojít kohodraw abreast of sb

analogy: připodobnit co k čemu, nastínit analogii mezi čím a čímdraw an analogy between sth and sth

benefit: pobírat dávkydraw benefits

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

comparison: porovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čímdraw a comparison between sth and sth

conclusion: činit závěry z čehodraw conclusions from sth

curtain: roztáhnout závěsydraw/pull the curtains (open)

drawing: kreslírna návrhářská ap.drawing office

enter: zúčastnit se losováníenter the draw

equipment: rýsovací potřebydrawing equipment

inspiration: inspirovat se čím, čerpat inspiraci z čehodraw inspiration from

out: vyndat, vytáhnout, vyjmouttake/pull/draw out

pen and ink: perokresba, kresba tušípen and ink drawing

pin: připínáček, rýsováčekdrawing pin

rein: zastavit jezdec na koni, zarazit koněBrE draw rein

room: form. přijímací pokoj/salonek, salón, (velký) obývací pokojdrawing room

schematic: schematický nákresschematic drawing

scoreless: bezgólová remízascoreless draw

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

důchod: pobírat důchodreceive/draw a pension

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

kreslicí: kreslicí prknodrawing board

los: výběr losemdrawing lots

natáhnout: natáhnout kohoutek pistolecock, draw the hammer

nerozhodný: sport. nerozhodný výsledekdraw, tie

odběr: odběr (krve)taking of blood, blood draw, hromadné dárcovství blood collection, pouštění žilou blood-letting, phlebotomy

prkno: rýsovací prknodrawing board

přivolat: přivolat na sebe co kritiku ap.draw (down) sth

rozpočet: sestavit rozpočetdraw up a budget

rys: tech. technický rystechnical drawing

rýsovací: rýsovací prknodrawing/drafting board

slosovací: slosovací osudídrawing drum

tažený: tažený koňmihorse-drawn

vyvodit: vyvodit důsledky z čehodraw consequences from sth

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

brát si: brát si ponaučení z čehodraw a lesson from sth

nabrat: nabrat dechdraw a breath

plíce: nabrat vzduch do plicdraw air into the lungs

přitáhnout: Přitáhl si židli blíž.He drew his chair nearer.

remizovat: Remizovali s Irskem.They drew with Ireland.

roztáhnout: roztáhnout závěsydraw the curtains (open), open the curtains

schematický: schematický nákresschematic drawing

skončit: Skončilo to remízou.It ended in a draw.

spět: spět ke koncibe drawing to a close

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb

závěr: činit závěry z čehodraw conclusions from sth

závěs: zatáhnout/roztáhnout závěsydraw/draw back the curtains

blank: neuspět v hledání ap., nic se nedozvědět, nebýt o nic chytřejšídraw a blank