Hlavní obsah

level [ˈlevəl]

Podstatné jméno

  1. úroveň, stupeň na žebříčku ap.mat. confidence levelúroveň spolehlivostiBrE O level= všeobecná zkouška pro patnáctileté studentyBrE A level= všeobecná zkouška pro sedmnáctileté studenty opravňující ke vstupu na univerzitu
  2. hladina, výška hladiny vodní ap.mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem
  3. tech.vodováha, libela

Vyskytuje se v

level: draw level with sb/sthdostat se na úroveň koho/čeho, dotáhnout se na, dohnat koho

O level: O level(s)(základní) závěrečná zkouška na SŠ, obdoba maturity

draw: draw level with sbdotáhnout se na koho, dohnat koho

emission: emission levelhladina emisí

flight: flight levelletová hladina

grass roots: at (the) grass-roots levelna (nej)nižší úrovni organizace ap.

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

intermediate: intermediate levelstřední pokročilost

levelling: levelling staff/rodnivelační lať

low: low-level officernižší důstojník

sea: 100 meters above sea level100 metrů nad mořem

sport: top level sportvrcholový sport

staffing: staffing levelsobsazenost pracovních míst

subsistence: below subsistence levelpod úrovní/hranicí životního minima

true: true leveldokonalá rovina horizontální

wage: wage levelmzdová hladina

hladina: above the sea levelnad hladinou moře výška

hranice: below/on the poverty line/levelna hranici/pod hranicí chudoby

minimum: mzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence levelživotní minimum

nadmořský: altitude, height above sea level, elevationnadmořská výška

přejezd: BrE level/AmE grade/AmE railroad crossingžel. železniční přejezd

přízemní: ground-level ozonemeteor. přízemní ozon

rovina: level with sthv jedné rovině s čím

rozvaha: keep one's head, remain level-headedzachovat rozvahu

střední: intermediate levelstřední pokročilost

úroveň: sea levelúroveň mořské hladiny

vrcholový: top(-level) athlete/sportsman, profesionální professional athlete/sportsmansport. vrcholový sportovec

výše: be level with sthbýt ve výši čeho na jedné úrovni

výška: altitude, elevation, height above sea levelnadmořská výška

železniční: BrE level crossing, railway/AmE railroad crossingželezniční přejezd

pokročilý: at the advanced levelna pokročilé úrovni

rekordní: record levelrekordní úroveň

země: raze sth to the ground, level sth, flatten sthsrovnat co se zemí zničit