Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (planeta) the Earth, the globe
  2. (stát) country, land, staterodná zeměnative land, (domovina) homeland, (otčina) fatherlandčlenská zeměmember countryprůmyslové/rozvojové zeměindustrial/developing countries
  3. (povrch) ground, earth, landpod zemíunder the groundK zemi! povel(Get) down!, hovor. Hit the deck!voj. střela země-vzduchsurface-to-air missile
  4. (podlaha) floor, ground(i krytina) flooring
  5. (pevnina) (dry) land, earth(po pobytu na vodě nebo ve vzduchu) terra firma
  6. (hlína) soil, earth(pozemek) land

Vyskytuje se v

arabský: arabské zeměArab countries

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

pod, pode: pod zemíunderground, under/below (the) ground

ráj: ráj na zemiheaven on earth, earthly paradise

raketa: raketa země-vzduchsurface-to-air missile

rozvojový: rozvojové zemědeveloping countries

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.flatten sth, raze sth (to the ground)

vnitrozemský, vnitrozemní: vnitrozemská země bez přístupu k mořilandlocked country

zaslíbený: i přen. země zaslíbenáthe Promised Land

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

ležet: Ležel na zemi.He was lying on the ground.

na: na zemion the floor

nepřátelský: voj. nepřátelská zeměenemy country

padnout: padnout k zemifall to the ground, hovor. hit the deck

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměindustrially advanced country

přistoupit: Země přistoupila k EU.The country joined the EU.

pustit: Pustila to na zem.She let it fall on the floor.

sebrat: Sebral ze země tužku.He picked up a pencil from the floor.

strhnout: strhnout koho k zemipull sb to the ground

tlačit: tlačit koho/co k zemipush sb/sth to the ground

točit se: Země se točí kolem své osy.The Earth rotates on its axis.

trčet: Kůl trčel ze země.The pole was sticking out of the ground.

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

vpadnout: Vpadli do země.They invaded the country.

vřít: V zemi to vře.The country is in ferment.

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.

vyhnat: Byli vyhnáni ze země.They were expelled from the country.

vyhostit: Byli vyhoštěni (ze země)...They were expelled (from the country) ...

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

zvednout se: zvednout se ze země po pádu ap.pick osf up

život: vznik života na zemithe origins of life on earth

accession: accession countries(nově) přistupující země do EU ap.

competitor: competitor countrieskonkurenční země

country: country of originzemě původu

dig: dig for sthhledat v zemi co hrabáním

down: Get down!K zemi!

English: English-speaking countriesanglicky mluvící země

ground: below/above groundpod/nad zemí

ground: razed to the groundsrovnaný se zemí

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

heaven: heaven on earthráj na zemi

interceptor: interceptor missile(obranná) střela země-vzduch

member: (EU) member countryčlenská země (Evropské unie)

mid-air: in mid-airve vzduchu, nad zemí

missile: surface-to-air missilestřela země-vzduch

native: native countryrodná země, vlast

order: exclusion orderzákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobám

paradise: earthly paradisepozemský ráj, ráj na zemi

partner: partner countrypartnerská země

produce: oil-producing countrieszemě těžící ropu

residence: country of residencezemě trvalého pobytu

scorched earth: voj. scorched earth policytaktika spálené země

signatory: signatory countriessignatářské země

supplier: supplier countrydodavatelská země

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

land: native landrodná země

tremble: The earth trembled.Země se zachvěla.