Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (planeta) the Earth, the globe
  2. (stát) country, land, staterodná zeměnative land, (domovina) homeland, (otčina) fatherlandčlenská zeměmember countryprůmyslové/rozvojové zeměindustrial/developing countries
  3. (povrch) ground, earth, landpod zemíunder the groundK zemi! povel(Get) down!, hovor. Hit the deck!voj. střela země-vzduchsurface-to-air missile
  4. (podlaha) floor, ground(i krytina) flooring
  5. (pevnina) (dry) land, earth(po pobytu na vodě nebo ve vzduchu) terra firma
  6. (hlína) soil, earth(pozemek) land

Vyskytuje se v

arabský: arabské zeměArab countries

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

pod, pode: pod zemíunderground, under/below (the) ground

ráj: ráj na zemiheaven on earth, earthly paradise

raketa: raketa země-vzduchsurface-to-air missile

rozvojový: rozvojové zemědeveloping countries

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.flatten sth, raze sth (to the ground)

vnitrozemský, vnitrozemní: vnitrozemská země bez přístupu k mořilandlocked country

zaslíbený: i přen. země zaslíbenáthe Promised Land

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

ležet: Ležel na zemi.He was lying on the ground.

na: na zemion the floor

nepřátelský: voj. nepřátelská zeměenemy country

padnout: padnout k zemifall to the ground, hovor. hit the deck

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměindustrially advanced country

přistoupit: Země přistoupila k EU.The country joined the EU.

pustit: Pustila to na zem.She let it fall on the floor.

sebrat: Sebral ze země tužku.He picked up a pencil from the floor.

strhnout: strhnout koho k zemipull sb to the ground

tlačit: tlačit koho/co k zemipush sb/sth to the ground

točit se: Země se točí kolem své osy.The Earth rotates on its axis.

trčet: Kůl trčel ze země.The pole was sticking out of the ground.

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

vpadnout: Vpadli do země.They invaded the country.

vřít: V zemi to vře.The country is in ferment.

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.

vyhnat: Byli vyhnáni ze země.They were expelled from the country.

vyhostit: Byli vyhoštěni (ze země)...They were expelled (from the country) ...

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

zvednout se: zvednout se ze země po pádu ap.pick osf up

život: vznik života na zemithe origins of life on earth

accession: (nově) přistupující země do EU ap.accession countries

competitor: konkurenční zeměcompetitor countries

country: země původucountry of origin

dig: hledat v zemi co hrabánímdig for sth

down: K zemi!Get down!

English: anglicky mluvící zeměEnglish-speaking countries

ground: pod/nad zemíbelow/above ground

ground level: v úrovni země/s okolímat ground level

heaven: ráj na zemiheaven on earth

interceptor: (obranná) střela země-vzduchinterceptor missile

member: členská země (Evropské unie)(EU) member country

mid-air: ve vzduchu, nad zemíin mid-air

missile: střela země-vzduchsurface-to-air missile

native: rodná země, vlastnative country

order: zákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobámexclusion order

paradise: pozemský ráj, ráj na zemiearthly paradise

partner: partnerská zeměpartner country

produce: země těžící ropuoil-producing countries

residence: země trvalého pobytucountry of residence

scorched earth: taktika spálené zeměvoj. scorched earth policy

signatory: signatářské zeměsignatory countries

supplier: dodavatelská zeměsupplier country

cross: Silnice protíná celou zemi.The road crosses the whole country.

impact: Na Zemi dopadl velký objekt.A large object impacted the Earth.

land: rodná zeměnative land

tremble: Země se zachvěla.The earth trembled.

země: rodná zeměnative land, domovina homeland, otčina fatherland