Hlavní obsah

srovnat

Dokonavé sloveso

  1. (porovnat) co s čím compare sth with/to sth, draw a comparison between sthTo se nedá (s ničím) srovnat.It is incomparable.
  2. (uspořádat) co arrange(do jedné řady) align sthSrovnal jsem židle do řady.I aligned the chairs.Srovnala (si) knihy.She arranged her books.
  3. (narovnat) co straighten sth, make sth straightSrovnal si kravatu.He straightened his tie.
  4. (zarovnat) co (make) level(nerovnosti) flatten (out)(uhladit) smooth (out) sthsrovnat co se zemí dům ap.flatten sth, raze sth (to the ground)
  5. (do pozice ap.) put sth in line with sth(přizpůsobit) accommodate(letadlo před přistáním) level out
  6. (vyrovnat dluh ap.) co settle sthsport. (stav) equalize

Vyskytuje se v

srovnat se: line up, form a linesrovnat se do řady

země: raze sth to the ground, level sth, flatten sthsrovnat co se zemí zničit

straight: put straighturovnat, srovnat

srovnat: flatten sth, raze sth (to the ground)srovnat co se zemí dům ap.