Hlavní obsah

straight [streɪt]

Příslovce

  1. rovně, přímo o směruKeep straight on.Jděte pořád rovně.straight aheadpořád rovně, přímo vpřed
  2. rovnou nejkratší cestou ap.think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

Vyskytuje se v

straight: vyjasnit si, ujasnit si coget sth straight

-backed: židle s rovným opěradlemstraight-backed chair

ahead: hledět přímo před sebelook straight ahead

kamenný: s kamennou tváříhumor ap. deadpan, bez náznaku smíchu straight-faced

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

přímý: geom. přímý úhel 180 stupňůstraight angle

řadový: tech. řadový motorstraight/in-line engine

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

vyjasnit: vyjasnit si coget sth straight

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

přímo: jet/jít přímogo straight

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

rovně: Jděte pořád rovně ...Go straight (ahead)/Keep straight on ...

rovnou: Jdi rovnou domů.Go straight home.

rovný: rovná silnice/čárastraight road/line

spořádaný: žít spořádaným životem bývalý zločinec ap.go straight

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

dobrota: sekat dobrotukeep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose clean

latina: sekat latinubehave well/osf, be a good boy/girl, napravený ap. be on the straight and narrow, hovor. go straight

natvrdo: říct to komu natvrdogive it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punches

pravítko: rovný jako pravítkoas straight as a ramrod

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow

face: zachovat vážnou tvář, zadržet smíchkeep a straight face