Hlavní obsah

přímo

Příslovce

  1. (rovně) straight(nad ap.) directlyjet/jít přímogo straightpřímo vpředforthright, straight-aheadvoj. Přímo hleď!Eyes front!
  2. (bez prostřednictví) directly, right, straightpřímo naproti čemu/komuright opposite to sth/sbpřímo úměrně čemuin (direct) proportion to sthmat. přímo úměrnýdirectly proportional
  3. (upřímně) directly, frankly, straightforwardlyzeptat se koho přímo bez skrupulíask sb point blank

Vyskytuje se v

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

nepřímo: mat. nepřímo úměrnýinversely related

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

nepřímý: ling. nepřímá řečindirect speech

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostinverse proportion

pořad: pořad v přímém přenosulive programme

prezident: (přímá) volba prezidenta(direct) presidential election

přenos: přímý přenoslive broadcast/transmission

přenos: v přímém přenosu odkudlive from swh

přímý: geom. přímý úhel 180 stupňůstraight angle

přímý: přímá vzdálenost vzdušnou čaroulinear distance

přímý: ling. přímá řečdirect speech

přímý: mat. přímá úměradirect proportion

přímý: žel. přímý vlakdirect/through train

přímý: přímý přenos v TV ap.live broadcast(ing)

přímý: v přímém přenosulive

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

řeč: ling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

úměra: mat. přímá/nepřímá úměradirect/inverse proportion

úměrný: mat. přímo/nepřímo úměrnýdirectly/inversely proportional/related

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

úměrnost: mat. přímá úměrnostdirect proportion