Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) ekon. tax(clo ap.) duty(finanční odvod) levydaň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VATpřímá/nepřímá daňdirect/indirect taxuvalit daň na coimpose a tax on sth
  2. (trest, oběť) za co přen. penalty, forfeit for sth(výpalné - mafii ap.) protection (money)

Vyskytuje se v

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

odpuštění: ekon. odpuštění danítax exemption

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

plátce: plátce danětaxpayer

pozůstalost: práv. daň z pozůstalostiinheritance/AmE estate tax, dříve BrE death/estate duty

příjem: ekon. daň z příjmuincome tax

přiznání: ekon. přiznání k dani z příjmuincome tax return

regresivní: ekon. regresivní daňregressive tax

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlaroad tax

spotřební: spotřební daňz alkoholu ap. excise (tax), daň ze spotřeby obecně consumption tax

srážka: ekon. srážka danětax deduction

včetně: včetně daněinclusive of tax, daň zahrnuta tax included

výběrčí: výběrčí danítax collector

výpočet: ekon. výpočet danětax calculation

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT

account: zálohová platba (daně)payment on account

administrator: správce daněekon. tax administrator

avoidance: snižování základu daně legálními prostředkyekon. tax avoidance

collection: výběr danítax collection

collector: výběrčí danítax collector

corporate: daň z příjmu právnických osob firemcorporate income tax

corporation: daň z příjmu právnických osobcorporation income tax

dividend: daň z dividenddividend tax

duty: daň z pozůstalosti, dědická daňekon., práv. estate duty

environmental: ekologická daňenvironmental tax

estate: dědická daň, daň z pozůstalostiestate duty, AmE estate tax

evasion: daňový únik, daňové úniky, krácení daně neplacení daně v plné výšitax evasion

exemption: osvobození od daně, daňová výjimkatax exemption, exemption from taxation

free: osvobozený od danětax-free

hike: zvýšení danítax hike

included: včetně danětax included

inclusive: včetně daněinclusive of tax

income tax: podat přiznání k dani z příjmufile an income tax return

liable: podléhat danibe liable to tax

licence: doklad o zaplacení silniční daně, hovor. silniční známkaroad fund licence

loophole: vyhnout se placení danífind a tax loophole

luxury: daň z přepychuekon. luxury tax

overpaid: přeplatek danětax overpaid

pay: (systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdrojepay-as-you-earn

rebate: daňové přeplatky, vrácení přeplatku danětax rebate

refund: vrácení daně, vratky daníekon. tax refunds

revenue: daňové výnosy, příjmy z danítax revenues

source: daň (vybíraná) srážkou u zdrojetax deducted at source

stealth: skryté/neviditelné daně různé nepřímé poplatky do státní pokladnyekon. stealth taxes

tax: daňové výnosy, příjmy z danítax revenues

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

turnover: daň z obratuekon. turnover tax

evade: vyhýbat se placení daníevade taxes

must: Musím zaplatit daň?Must I pay a tax?