Hlavní obsah

daňový

Přídavné jméno

  • ekon. tax(ation)(fiskální) fiscaldaňové přiznánítax returndaňový poradcetax consultant/advisor

Odvozená slova

daň

Vyskytuje se v

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

podvod: ekon. daňový podvodtax fraud

poplatník: daňový poplatníktaxpayer

poradce: daňový poradcetax adviser/consultant

povinnost: ekon. daňová povinnosttax liability

přiznání: ekon. daňové přiznánítax return

ráj: daňový rájtax haven

reforma: daňová reformatax reform

úleva: daňové úlevytax relief/concessions

únik: ekon. daňový úniktax evasion

výnos: daňový výnostax revenue/yield

základ: ekon. daňový základtax base

advantage: ekon. tax advantagesdaňová zvýhodnění

adviser: legal/tax adviserprávní/daňový poradce

assessment: ekon. tax assessmentdaňový výměr

assessor: tax assessordaňový odhadce

base: ekon. tax basedaňový základ

bracket: tax bracketdaňové pásmo

burden: tax burdendaňové zatížení

concession: ekon. tax concessionsdaňové úlevy, daňová zvýhodnění

consultancy: tax consultancydaňové poradenství

consultant: tax consultantdaňový poradce

defaulter: tax defaulterdaňový neplatič

dodge: tax dodgedaňový únik, vyhýbání se daňové povinnosti

dodger: tax dodgerdaňový neplatič

evasion: tax evasiondaňový únik, daňové úniky

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

fraud: tax/insurance/credit frauddaňový/pojišťovací/úvěrový podvod

haven: ekon. tax havendaňový ráj země s nízkými daněmi

rebate: tax rebatedaňové přeplatky, vrácení přeplatku daně

residence: certificate of residencepotvrzení o (daňovém) domicilu

return: ekon. tax returndaňové přiznání

return: make a return to the tax officepodat daňové přiznání

revenue: tax revenuesdaňové výnosy, příjmy z daní

reverse: reverse chargepřenesení daňové povinnosti z DPH

swindle: tax swindledaňový podvod

tax: for tax purposespro daňové účely

tax: tax consultantdaňový poradce

tax: tax arrearsdaňové nedoplatky

tax: tax revenuesdaňové výnosy

taxation: taxation systemdaňový systém