Hlavní obsah

daňový

Přídavné jméno

  • ekon. tax(ation)(fiskální) fiscaldaňové přiznánítax returndaňový poradcetax consultant/advisor

Odvozená slova

daň

Vyskytuje se v

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

podvod: ekon. daňový podvodtax fraud

poplatník: daňový poplatníktaxpayer

poradce: daňový poradcetax adviser/consultant

povinnost: ekon. daňová povinnosttax liability

přiznání: ekon. daňové přiznánítax return

ráj: daňový rájtax haven

reforma: daňová reformatax reform

úleva: daňové úlevytax relief/concessions

únik: ekon. daňový úniktax evasion

výnos: daňový výnostax revenue/yield

základ: ekon. daňový základtax base

advantage: daňová zvýhodněníekon. tax advantages

adviser: právní/daňový poradcelegal/tax adviser

assessment: daňový výměrekon. tax assessment

assessor: daňový odhadcetax assessor

base: daňový základekon. tax base

bracket: daňové pásmo, daňová kategorietax bracket

burden: daňové zatíženítax burden

concession: daňové úlevy, daňová zvýhodněníekon. tax concessions

consultancy: daňové poradenstvítax consultancy

consultant: daňový poradcetax consultant

defaulter: daňový neplatičtax defaulter

dodge: daňový únik, vyhýbání se daňové povinnostitax dodge

dodger: daňový neplatičtax dodger

evasion: daňový únik, daňové úniky, krácení daně neplacení daně v plné výšitax evasion

exemption: osvobození od daně, daňová výjimkatax exemption, exemption from taxation

fraud: daňový/pojišťovací/úvěrový podvodtax/insurance/credit fraud

haven: daňový ráj země s nízkými daněmiekon. tax haven

rebate: daňové přeplatky, vrácení přeplatku danětax rebate

return: daňové přiznáníekon. tax return

revenue: daňové výnosy, příjmy z danítax revenues

reverse: přenesení daňové povinnosti z DPHreverse charge

swindle: daňový podvodtax swindle

tax: pro daňové účelyfor tax purposes

taxation: daňový systémtaxation system

daňový: daňové přiznánítax return