Hlavní obsah

return [rɪˈtɜːn]

Podstatné jméno

  1. návratreturn to healthuzdravení
  2. of sth (na)vrácení čeho vypůjčeného, ukradeného ap.no returnsnelze vrátit zboží ap.
  3. on sth výnos, zisk, návratnost (investic) z čehoekon. rate of returnmíra návratnosti
  4. zpráva, hlášení předkládanéekon. tax returndaňové přiznánímake returns of sth to sbpodat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznání

Přídavné jméno

  • BrEzpáteční pro cestu tam i zpětBrE return ticketzpáteční jízdenka

Vyskytuje se v

fire: opětovat čí střelbureturn sb's fire

return: Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninámMany happy returns.

fare: zpáteční jízdnéreturn/AmE round-trip fare

income tax: podat přiznání k dani z příjmufile an income tax return

point: stadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounupoint of no return

return visit: opět navštívit co, oplatit návštěvu komumake a return visit to sth/sb

sale: komisní prodej(on) sale or return

sender: vrátit zpět odesílateli na nedoručitelné zásilcereturn to sender

verdict: vynést výrokdeliver/give/return/bring in a verdict

ought: Měl se vrátit včera.He ought to have returned yesterday.

shall: Já se vrátím.I shall return.

adresa: přechodná/stálá/zpáteční adresatemporary/permanent/return address

daňový: daňové přiznánítax return

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

jízdenka: zpáteční jízdenkareturn ticket, AmE round(-trip) ticket

komisní: komisní prodejconsignment sale, sale or return (system)

lístek: zpáteční lístekBrE return ticket, AmE round-trip ticket

odvetný: sport. odvetný zápasBrE return match, AmE rematch

oplátka: na oplátku za coin return for sth

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

přiznání: ekon. daňové přiznánítax return

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

upomenout: upomenout koho o vrácení čehorequest/ask sb to return sth

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for like

vynést: práv. vynést rozsudekdeliver/return/bring in/pronounce a verdict

výrok: práv. vynést výrokreturn a verdict

zápas: odvetný zápasreturn match, AmE rematch

zpáteční: zpáteční jízdenkareturn (ticket), AmE round-trip ticket

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

pozdrav: odpovědět komu na pozdravreturn sb's greeting, greet sb in return

vadný: vrátit vadné zbožíreturn defective goods

hrobník: utéct hrobníkovi z lopatycheat death, return from death's door

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

compliment: oplatit to/stejným komureturn the compliment to sb