Hlavní obsah

return [rɪˈtɜːn]

Sloveso

 1. to/from sth (na)vrátit se kam/odkudreturn to healthuzdravit se
 2. sth vrátit co vypůjčené ap.
 3. sth opětovat, oplatit coreturn fireopětovat palbureturn sb's callzavolat komu zpátky nezastižený ap.return thankspoděkovat Pánu, pomodlit se před jídlem
 4. (pádně) odpovědět, opáčit komu
 5. sth sport. returnovat, vrátit co míček v tenise ap.
 6. sb zvolit koho do funkce ap.

Podstatné jméno

 1. návratmake one's return to sthvrátit se kamreturn to healthuzdravení
 2. of sth (na)vrácení čeho vypůjčeného, ukradeného ap.no returnsnelze vrátit zboží ap.
 3. on sth výnos, zisk, návratnost (investic) z čehoekon. rate of returnmíra návratnosti
 4. zpráva, hlášení předkládanéekon. tax returndaňové přiznánímake returns of sth to sbpodat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznánímake a return to the tax officepodat daňové přiznání
 5. returns výsledky voleb

Přídavné jméno

 • BrEzpáteční pro cestu tam i zpětBrE return ticketzpáteční jízdenka

Vyskytuje se v

compliment: return the compliment to sboplatit to/stejným komu

fire: return sb's fireopětovat čí střelbu

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

favour: return the favouroplatit to komu, odvděčit se za prokázanou laskavost

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

return visit: make a return visit to sth/sbopět navštívit co, oplatit návštěvu komu

sale: (on) sale or returnkomisní prodej

sender: return to sendervrátit zpět odesílateli na nedoručitelné zásilce

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

ought: He ought to have returned yesterday.Měl se vrátit včera.

shall: I shall return.Já se vrátím.

adresa: přechodná/stálá/zpáteční adresatemporary/permanent/return address

daňový: daňové přiznánítax return

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

jízdenka: zpáteční jízdenkareturn ticket, AmE round(-trip) ticket

komisní: komisní prodejconsignment sale, sale or return (system)

lístek: zpáteční lístekBrE return ticket, AmE round-trip ticket

odvetný: sport. odvetný zápasBrE return match, AmE rematch

oplátka: na oplátku za coin return for sth

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

přiznání: ekon. daňové přiznánítax return

přiznání: ekon. přiznání k dani z příjmuincome tax return

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

upomenout: upomenout koho o vrácení čehorequest/ask sb to return sth

vynést: práv. vynést rozsudekdeliver/return/bring in/pronounce a verdict

výrok: práv. vynést výrokreturn a verdict

zápas: odvetný zápasreturn match, AmE rematch

zpáteční: zpáteční jízdenkareturn (ticket), AmE round-trip ticket

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

pozdrav: odpovědět komu na pozdravreturn sb's greeting, greet sb in return

vadný: vrátit vadné zbožíreturn defective goods

hrobník: utéct hrobníkovi z lopatycheat death, return from death's door

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed