Hlavní obsah

štěstí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pocit) happinesskniž. felicity(radost) joy
  2. (zdar) (good) luck, (good) fortuneHodně štěstí!Good luck!, Best of luck!mít štěstíbe luckynemít štěstíbe out of luckpro štěstífor (good) luckzkusit štěstítry one's luck
  3. (příznivá náhoda) good luck/fortunehovor. flukeTy máš ale štěstí!You lucky devil!

Vyskytuje se v

letecký: letecké neštěstíair crash

mít: mít štěstíbe lucky

štěstí: Hodně štěstí!Good luck!, Best of luck!

potkat (se): Potkalo nás neštěstí.We were struck by misfortune.

hodně: Hodně štěstí!Good luck!

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.

vypadat: vypadat jako hromádka neštěstílook crestfallen

charm: talisman pro štěstígood luck charm

crash: letecká havárie/nehoda, havárie letadla, letecké neštěstíplane/air crash

disaster: letecké neštěstíair disaster

fortunate: mít (větší) štěstíbe (more) fortunate

fortune: smůla, neštěstíill fortune

joy: slzy štěstí/radostitears of joy

lucky: mít štěstíbe lucky

reversal: zvrat štěstěnyreversal of fortune

stroke: šťastná náhoda, štěstí náhléstroke of luck

try: vyzkoušet štěstítry one's luck

whammy: dvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblastidouble whammy

wheel: kolo štěstěnythe wheel of fortune

devil: Ty máš ale štěstí/kliku!, Ty jsi ale klikař!You lucky devil!

luck: Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.You're in luck! There's one ticket left.

štěstěna: Štěstěnabohyně Fortuna

příslušný: příslušné informacerelevant information

applicable: kde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahujewhere applicable

appropriate: kompetentní/příslušný orgánthe appropriate authority

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern

extent: podle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákonato the fullest extent of the law