Hlavní obsah

hodně

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

méně: více či méněmore or less

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nikdy: nikdy vícenever again, no more

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

štěstí: Hodně štěstí!Good luck!, Best of luck!

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

trochu: trochu víca bit more

víc: mnohem vícmuch more

jindy: více než kdy jindymore than ever

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

něco: o něco víca bit more

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

potřeba: Je k tomu potřeba hodně odvahy.It takes a lot of courage.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

sportovat: Hodně sportuje.He does a lot of sport(s).

těšit se: Na co se těšíš nejvíc?What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

vadit: Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.It takes a lot of time.

zároveň: dělat víc věcí zároveňdo more things at the same time/simultaneously/naráz at once

ztloustnout: Hodně ztloustl.He got very fat.

dál: čím dál vícemore and more

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

a, an: hodně, spoustaa lot

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

all: ještě více, o to víceall the more

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

car pool: jízdní pruh jen pro vozy s více cestujícímicarpool lane

discuss: hodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.much discussed

earner: nejvíce vydělávající osobytop earners

fair: hodněa fair amount of sth

feel: hodně záležet komu na čemfeel strongly about

great: spousty, (velmi) hodně čehogreat deal

lane: pruh pro vozidla s více pasažéry hl. USAcarpool lane

like: mít co raději, víc se líbit co komulike sth better

little: celkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.quite a little

many: ...krát více než...times as many

much: ... krát tolik/více (než) o množství... times as much (as)

never: nikdy víc, už nikdynever again

not: nemálo, hodněnot a few

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

put: vložit více úsilí do čeho, více se snažit v čemput more effort into sth

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

right: používající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohouright-footed

voter: volič s právem ve více volebních okrscíchplural voter

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

anything: víc než cokoli jinéhomore than anything else

bay: Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.Eating lots of fruit keeps the flu at bay.

be: Byl co nejvíc potichu.He was as quiet as could be.

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

better: Líbí se mi to víc., Mám to radši.I like it better.

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

do: Pár bomb může způsobit hodně škody.A few bombs can do a lot of damage.

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

give: Řekni mi více podrobností.Give me some more details.

grievance: Nejvíc jim vadí, že ...Their main grievance is that ...

last: Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.Much has changed since my last visit.

mean: Ona pro mě hodně znamená.She means a lot to me.

more: trochu více časua little more time

most: Získal nejvíc hlasů.He won the most votes.

outsell: Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.The latest model outsold all previous ones.

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

should: Měl(a) bys víc jíst.You should eat more.

thinking: Hodně jsem přemýšlel.I did a lot of thinking.

try: Více se snaž!Try harder!

twice: dvakrát tolik/víctwice as many/much

whereby: systém, podle něhož pracujeme více přes časa system whereby we work more overtime

buck: za málo peněz hodně muzikya lot of bang for the buck

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

on: mít toho hodně (na práci), být hodně zaneprázdněnýhave a lot on

screw: mít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normálníhave a screw loose

hodně: hodně propečený stejk ap.well done