Hlavní obsah

velmi

Příslovce

  • very, (very) much, greatly(vysoce) highly(very) much se používá před trpným příčestím, predikativním adjektivem a ve spojení se slovesyvelmi mnohoa great many

Vyskytuje se v

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

iniciativní: Je to velmi iniciativní člověk.He has a spirit of initiative.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

rád: Má ho velmi ráda.She is very fond of him.

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

ukázat se: Ukázalo se to být velmi těžké.It proved to be very difficult.

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.He grew up very fast.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

admiration: velmi koho obdivovathave great admiration for sb

cliff-hanger: (velmi) napínavý koneccliff-hanger ending

early: vyrazit velmi brzymake an early start

experienced: velmi zkušenýhighly experienced

gratitude: být komu velmi zavázaný/vděčnýowe sb a debt of gratitude

great: spousty, (velmi) hodně čehogreat deal

haste: velmi spěchat, mít velmi naspěchbe in great haste

highly: vysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.highly developed

importance: být velmi důležitý pro koho/cobe of great importance to sb/sth

keen: velmi chtít co, toužit po čembe keen on doing sth

likelihood: být velmi pravděpodobnýbe a likelihood

pants: velmi krátké obtažené kraťasy, přen. sexuální choutky, zapálená lýtka, nadrženosthot pants

quick: velmi chápavýquick on the uptake

rapier: být velmi duchaplný/bystrý osobahave a rapier wit

regard: velmi si považovat kohohold sb in high regard

respectability: velmi vážený státníkstatesman of great respectability

sweat: zlitý potem, zpocený, velmi se potícíin a sweat

utility: velmi užitečnýof great utility

be: Je to velmi silný muž.He is a very strong man.

decent: Byl ke mně velmi slušný.He was very decent to me.

delighted: Velmi rád vás uvidím.I will be delighted to see you.

few: velmi málo přátelvery few friends

it: Bylo velmi vlhko a větrno.It was very wet and windy.

learner: Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.He is a fast/slow learner.

much: Den skončil velmi podobně, jak začal.The day ended much as it began.

of: velmi důležitýof great importance

responsive: reagovat, být (velmi) citlivý na cobe responsive to sth

vocal: Dávají to velmi hlasitě najevo.They are very vocal about it.

candy: být hračka, být velmi snadnýhovor. be like taking candy from a baby

face: vypadat velmi naštvaněhave a face like thunder

front burner: být v popředí zájmu/velmi sledovaný/aktuální problém, otázka ap.be on the front burner

velmi: velmi mnohoa great many