Hlavní obsah

importance [ɪmˈpɔːtəns]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

capital: zásadní důležitosti, zásadního významuof capital importance

dwindle: ztrácet na důležitostidwindle in importance

equal: mít stejný význambe of equal importance

paramount: událost vrcholné/zásadní důležitostievent of paramount importance

peripheral: mít okrajový význambe of peripheral importance

of: velmi důležitýof great importance

okrajový: mít jen okrajový význambe of peripheral importance

přikládat: přikládat význam čemuattach/attribute/assign importance to sth

připisovat: Připisoval tomu velkou důležitost.He attached big importance to it.

význam: mít velký význam pro cobe of great importance to/for sth

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

hrát: nehrát roli nemít význambe of no importance, be totally irrelevant

importance: být velmi důležitý pro koho/cobe of great importance to sb/sth