Hlavní obsah

consequence [ˈkɒnsɪkwəns]

Vyskytuje se v

accept: accept the consequences of sthpřijmout následky čeho

důsledek: as a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sthv důsledku čeho

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the cannést následky

vyvodit: draw consequences from sthvyvodit důsledky z čeho

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý