Hlavní obsah

consequence [ˈkɒnsɪkwəns]

Vyskytuje se v

accept: accept the consequences of sthpřijmout následky čeho

důsledek: v důsledku čehoas a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sth

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

vyvodit: vyvodit důsledky z čehodraw consequences from sth