Hlavní obsah

importance [ɪmˈpɔːtəns]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

capital: of capital importancezásadní důležitosti

dwindle: dwindle in importanceztrácet na důležitosti

equal: be of equal importancemít stejný význam

paramount: event of paramount importanceudálost vrcholné/zásadní důležitosti

peripheral: be of peripheral importancemít okrajový význam

of: of great importancevelmi důležitý

okrajový: mít jen okrajový význambe of peripheral importance

přikládat: přikládat význam čemuattach/attribute/assign importance to sth

připisovat: Připisoval tomu velkou důležitost.He attached big importance to it.

význam: mít velký význam pro cobe of great importance to/for sth

význam: přikládat čemu velký významattach great importance to sth

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

hrát: nehrát roli nemít význambe of no importance, be totally irrelevant