Hlavní obsah

importance [ɪmˈpɔːtəns]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

capital: of capital importancezásadní důležitosti, zásadního významu

dwindle: dwindle in importanceztrácet na důležitosti

equal: be of equal importancemít stejný význam

paramount: event of paramount importanceudálost vrcholné/zásadní důležitosti

peripheral: be of peripheral importancemít okrajový význam

of: of great importancevelmi důležitý

okrajový: be of peripheral importancemít jen okrajový význam

přikládat: attach/attribute/assign importance to sthpřikládat význam čemu

připisovat: He attached big importance to it.Připisoval tomu velkou důležitost.

význam: be of great importance to/for sthmít velký význam pro co

významný: of little/great import(ance)málo/velmi významný

hrát: be of no importance, be totally irrelevantnehrát roli nemít význam

importance: be of great importance to sb/sthbýt velmi důležitý pro koho/co