Hlavní obsah

význam

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (myšlenkový) meaning(smysl slova ap. též) sense(podstata) substancevýznam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a wordv přeneseném významuin a figurative sense
  2. (smysl) sense(něco dělat ap.) pointTo nemá význam.There's no point., It's pointless.
  3. (důležitost) significance, importanceform. import(v daném případě) relevance(hodnota) valuemít velký význam pro cobe of great importance to/for sthpřikládat čemu velký významattach great importance to sth

Vyskytuje se v

okrajový: mít jen okrajový význambe of peripheral importance

přikládat: přikládat význam čemuattach/attribute/assign importance to sth

capital: zásadní důležitosti, zásadního významuof capital importance

discount: Fámám nepřikládám význam.I discount rumours.

equal: mít stejný význambe of equal importance

extension: v širším pojetí/záběru/významu/slova smysluby extension

false: = podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významemling. false friend

meaning: význam slovaword meaning

peripheral: mít okrajový význambe of peripheral importance

value: přikládat čemu velký významattach great value to sth

difference: mít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čemmake a (lot of) difference

význam: v přeneseném významuin a figurative sense