Hlavní obsah

smysl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (význam) meaning, significationform. import
  2. (účel) sense, meaning, pointNedává to smysl.It makes no sense., It doesn't make sense.smysl životameaning of lifenemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth
  3. (cit) pro co sense of sth, feeling, taste for sthsmysl pro humorsense of humourorientační smyslsense of direction
  4. (zrak ap.) sensevšech pět smyslůall the five senses
  5. smysly (jasné vědomí)nebýt zcela při smyslechbe out of one's mind

Vyskytuje se v

dávat: dávat smyslmake sense

orientační: orientační smyslsense of direction

pro: smysl pro humorsense of humour

humor: smysl pro humorsense of humour

postrádat: postrádat smysllack purpose

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes

effect: to the effect thatv tom smyslu, že o znění ap.

extension: by extensionv širším pojetí/záběru/významu/slova smyslu

humour: (have no) sense of humour(nemít) smysl pro humor

insanity: práv. plead insanityhájit obžalovaného pominutím smyslů

make: make sensedávat smysl

meaning: práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článku

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

sense: sense of directionorientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap.

temporary: práv. temporary insanitypřechodné pominutí smyslů

make: It makes no sense.Nedává to smysl.

point: There's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

use: What's the use?Jaký to má smysl?, A co z toho?