Hlavní obsah

přenesený

Vyskytuje se v

přenést: bring sb back to realitypřenést koho zpět do reality

přenést se: go back in timepřenést se do minulosti

význam: in a figurative sensev přeneseném významu

carry: carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.

devolve: devolve responsibility to sbpřenést odpovědnost na koho

reverse: reverse chargepřenesení daňové povinnosti z DPH

přenesený: in the figurative sense (of the word)v přeneseném smyslu slova