Hlavní obsah

carry [ˈkærɪ]

Sloveso-ie-

 1. sb/sth (za)nést, donést, přinést koho/co kam
 2. sth nosit (u sebe), nosit s sebou co zbraň, mobil ap.
 3. sb/sth swh (za)vézt, (pře)vézt pasažéry ap., (pře)nést pyl na květ ap., vést, přepravovat potrubím ap. koho/co kam
 4. sth přenášet co, být přenašečem čeho o nemoci ap.
 5. sth nést s sebou co určitý následek ap.
 6. sb swh dostat, vynést koho kam, pomoci komu kam vlastnost, výhoda ap.carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.
 7. sth přivést, dovést, rozvést co myšlenku do extrému ap.
 8. sth otisknout, uveřejnit, přinést co v novinách ap.
 9. be carried být schválen návrh ap.
 10. nést se, (do)letět, doléhat zvuk ap.
 11. AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách
 12. osf nést se, nosit se jako páv ap.

Podstatné jméno-ie-

 1. délka doletu golfového míčku - mezi odpalem a dopadem
 2. dostřel, donosnost střelné zbraně

Vyskytuje se v

carry: být schválen návrh ap.be carried

carry off: zvládnout co, uspět v čem, poradit si s čímcarry sth off

carry on: about sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemube carrying on

coal: nosit dříví do lesatake/carry/sell coals to Newcastle

conviction: znít přesvědčivě, být přesvědčivýcarry conviction

day: zvítězit, být vítězemcarry the day

fetch: dělat poskoka, posluhovat jednoduchou činností, for sb obskakovat kohofetch and carry

torch: tajně milovat koho, hořet pro koho tajněcarry a torch for sb

carry away: nechat se unést/strhnoutpřen. get/be carried away

carry-on: příruční zavazadlo na palubu letadlacarry-on (baggage)/luggage

case: (kufříkové) pouzdrocarry case

duty: plnit své povinnosticarry out one's duties

forward: převést (na další stranu) v účetnictví ap.ekon. carry forward

function: vykonávat funkcecarry out functions

load: nosnost, ložná kapacita auta ap.tech. load-carrying capacity

shoulder: nést co na svých bedrech zodpovědnost ap.carry sth on one's shoulders

stick: mít velkou moccarry a big stick

term: donosit dítěcarry a baby to term

task: provést úkolcarry out a task

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the stick

nést: nést na zádechco carry sth on one's back, hump sth, koho carry sb piggyback

odnést: odnést (si) toget the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the can

podpaží: nést v podpaží cocarry sth under one's arm

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

příkaz: provést příkazcarry out an order

rozkaz: splnit rozkazcarry out the order

unést: být unesen čímbe carried away by sth, be fascinated by sth

vyvíjet: vyvíjet činnostbe active, carry out activities, obchodní carry on business

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

odhlasovat: Návrh byl odhlasován.The motion was carried.

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

pobrat: Všechno to nepoberu.I can't carry it all.

reforma: provést reformucarry out/make a reform

tradice: pokračovat v rodinné tradicicarry on the family tradition

vozit: vozit s sebou cocarry sth with one

vynést: Vynesl to z domu.He carried it out of the house.

bedra: nést na svých bedrech cocarry sth on one's shoulders

dříví: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

les: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

nošení: To je nošení dříví do lesa.It's like carrying coal to Newcastle.

vyžrat: vyžrat to za kohotake the rap, carry the can for sb

can: schytat to, odnést (si) to, nést následky čeho(have to) carry the can