Hlavní obsah

přivést

Dokonavé sloveso

  1. (dovést) koho bring (along)(sehnat a dovést) get, fetch sbPřivedl jsem kamaráda.I have brought a friend.Přiveď ho s sebou.Bring him along.Okamžitě ho sem přiveď.Get him here immediately.
  2. (uvést do stavu) get(učinit jakým) make sb swhpřivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the worldpřivést co k varubring sth to the boilCo vás sem přivedlo?What brought you here?přivést koho do rozpakůembarrass, (udivit) confound, bewilder sbpřivést koho do jiného stavumake sb pregnant

Vyskytuje se v

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb