Hlavní obsah

vyvést

Dokonavé sloveso

  1. (dostat ven) koho/co kam take sb/sth (out) swh(z místnosti ap. - doprovodit) guide/lead/show/(policie ap.) march sb outVyvedli jsme ho ven.We guided him out.
  2. (pomoci ven) koho lead sb (out)
  3. přen.(ukázat východisko)vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, (opravit mylný názor též) set sb right, disabuse sb of that (notion)vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sbvyvést koho z rovnováhy(zneklidnit) disconcert, unsettle, upset sb, (silně překvapit) BrE wrong-foot sb, (fyzicky) throw sb out of balance
  4. (dostat nahoru) koho kam take/lead/guide sb up
  5. (vyústěním) co kam bring sth swh(potrubí ap.) run sth out/into sthpřen. (odčerpat prostředky) siphon offvyvést co na povrchbring sth to the surface
  6. expr.(provést) co do sthCos to vyvedl?What have you done?

Vyskytuje se v

apríl: vyvést koho aprílemplay an April Fool's joke on sb

míra: vyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych out

rovnováha: vyvést koho z rovnováhythrow sb off balance, disconcert sb

April Fool: play an April Fool's joke on sbvyvést aprílem koho

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

set: set sb straightvyvést z omylu, opravit koho v mylné domněnce ap.

straight: put sb straightvyvést koho z omylu, opravit koho aby se nemýlil

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět