Hlavní obsah

do [duː unstressedor də]

Slovesopt did, pp done

 1. (u)dělat, (u)činit, provéstWhat are you doing?Co (to) děláš?How did you do it?Jak jsi to udělal?What is he doing with it?Co s tím dělá?Look what you have done.Podívej, cos udělal.
 2. užívá se ve větě pro zdůrazněníAll he does is complain.Jenom si pořád stěžuje.
 3. sth with sth (u)dělat co s čím, použít co jak
 4. sth about sth (u)dělat něco s čím, řešit co problém ap.Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.
 5. způsobit, napáchat, nadělat coA few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.
 6. dělat co, zabývat se čím, živit se čím o zaměstnáníWhat does your father do?Čím je tvůj otec?
 7. be doing (chystat se) dělat, mít v plánu brzyAre you doing anything tomorrow night?Děláš něco zítra večer?
 8. vést si, počínat si, prospívat jak dobře, špatně ap.How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?
 9. dařit se, vést se komu jak, mít se kdo jakHow are you doing?Jak se máš?How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.
 10. jít, jet jakou rychlostíThey were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.
 11. studovat, dělat co, věnovat se čemu o oboru ap.I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.
 12. hovor.brát co drogy
 13. sth will do co bude stačit, postačíWill ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?Anything will do me.Mně bude stačit cokoliv.

Slovesopt did, pp done

 1. užívá se jako pomocné sloveso k tvoření záporu a otázek významových sloves v čase prostémI don't know.Já nevím.They don't want to work.Nechtějí pracovat.I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.It doesn't matter.Na tom nezáleží.Do you like it?Líbí se ti to?What did you say?Co jsi říkal?Does he know about it?Ví o tom?
 2. tvoří dovětky typu že ano?, že ne?, není-liž pravda? v čase prostémYou know her, don't you?Znáte ji, že ano?You don't have it, do you?Ty to nemáš, nebo snad ano?
 3. používá se v krátkých odpovědích místo významového slovesaDo you have a jumper? – No, I don't.Máš svetr? – Ne, nemám.Does he work here? – No, he doesn't.Pracuje tady? – Nepracuje.They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.
 4. don't tvoří zápor a záporný rozkazDon't touch me!Nedotýkej(te) se mě!
 5. užívá se pro zdůraznění v kladných větáchopravdu, skutečně, přece zdůrazněníWe do apologize.Velice se omlouváme.
 6. užívá se při srovnávání místo základního významového slovesaHe makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.
 7. tvoří doplňující sdělení typu já také (ne)I like it. So do I.Líbí se mi to. Mně také.

Vyskytuje se v

abroad: jet do zahraničígo abroad

accession: vstup do NATOaccession to NATO

admission: hospitalizace, přijetí do nemocnicemed. hospital admission

airwaves: říci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éterusay sth over/on the airwaves

argument: dostat se do sporu s kýmget into arguments with sb

arm: vzít koho do náručetake sb in one's arms

army: vstoupit do armádyjoin the army

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

as: pokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as far as

ass: (na)kopnutí do zadku, hovor. nakládačka, nářez výpraskass-kicking

auction: dát do dražbyput up for auction

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

back: vrátit se do normáluget back to normal

bag: pracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašekbag boy

berth: postupové místo, zajištěný postup do play-offplayoff berth

best: spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.best-before (date)

blast: vyhodit co do vzduchublast sth into the air

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

blossom: rozkvést, jít do květucome into blossom

blow: rozprášit co výbuchem ap., vyhodit co do povětříblow sth out

breadline: žít na hranici chudoby, žít z ruky do hubybe on the breadline

bring: srazit koho do kolenbring sb to his/her knees

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

brush: pohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kýmhave a brush with sb

bulk: začít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částíbreak bulk

bumper: mantinely do (dětské) postýlkycot bumpers

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

camera: jít do záběrugo on camera

cancel: platný do odvolání/zrušenígood till cancelled

cast: vnést pochybnosti do čeho, zpochybnit cocast doubt on sth

cerebral: krvácení do mozkucerebral haemorrhage

certain: do jisté míryto a certain extent

certificate: potvrzení o zápisu do obchodního rejstříkuCertificate of Incorporation

clipboard: vložit do schránky textcopy to clipboard

coma: upadnout do kómatusink/go into a coma

commit: uvalit vazbu na koho, vzít koho do vazbycommit sb to custody

compulsory: nucený odchod do důchoducompulsory retirement

congestion: poplatek za vjezd do centra (města)congestion charge

congressional: volby do Kongresucongressional elections

consignment: konsignační zboží, zboží do komisegoods on consignment

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

content: podle libosti, do sytostito one's heart's content

conversation: dát se do řeči/hovoru s kýmenter into conversation with sb

courtesy: pracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašekcourtesy clerk

cover: autopotahy, potahy do autacar seat covers

culture: fanda do kultury člověk okázale dychtící po kulturním vyžitículture vulture

custodial: = rodič, do jehož péče bylo dítě svěřenocustodial parent

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

dawn: od rána do večerafrom dawn to dusk

daybreak: až do (bílého) ránatill daybreak

debt: zadlužit se, dostat se do dluhůrun into debt

delivery: roznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domůhome delivery

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat sedissolve into laughter

downtown: jet do městago downtown

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

dressed up: hodit se do galaget dressed up

drinking: kamarádi do hospodydrinking friends

drum: bubnovat prsty (do stolu)drum one's fingers (on the table)

dump: nahodit puk (do pásma)sport. dump the puck

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

early: jít do předčasného důchodutake early retirement

election: volby do evropského parlamentuEuro-election

enlist: narukovat, být odveden, vstoupit do armádybe enlisted

enter into: dát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kýmenter into conversation with sb

anxious: Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.He was anxious to get back to work.

aside: odložit (si), odkládat si, nechávat si do rezervy, našetřit si, vymezit pro budoucí účel coset sth aside

attend: Chodíme do stejné školy.We attend the same school.

back off: Do toho se nepleť. Já to zvládnu.Back off! I'll manage it.

bin: hodit co do košethrow sth in(to) the bin

bite: Zakousl jsem se do sladkého jablka.I bit into the sweet apple.

blank: Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textuFill in the blanks.

blow: Dostal ránu do obličeje.He received a blow to the face.

blow up: Vyhodili most do vzduchu.They blew the bridge up.

board: nastoupit do letadlaboard a plane

booby trap: Do jeho auta někdo nastražil bombu.His car has been booby-trapped.

by: Do pondělka bys to měl dostat.You should get it by Monday.

cinema: jít do kinago to the cinema

clime: Ptáci odlétají do teplých krajin.Birds migrate to warmer climes.

consult: podívat se do slovníkuconsult the dictionary

count: Umíš napočítat do desíti?Can you count up to ten?

cut: Řízl se do prstu.He cut his finger.

dealings: mít s kým co do činěníhave dealings with sb

detention: vzít koho do vazbyplace sb in detention

difficulty: dostat se do potížíget into difficulties

domesticated: Ona není moc do domácnosti.She isn't very domesticated.

down: až do nejmenšího detailudown to the slightest detail

embroiled: zaplést se/být vtažen do konfliktubecome embroiled in a conflict