Hlavní obsah

credit [ˈkredɪt]

Podstatné jméno

  1. ekon.úvěr, kredit bankovní ap.ekon. fixed creditpevný úvěrekon. on creditna úvěr
  2. ekon.kladný zůstatek na účtube in creditbýt v plusu, mít kladný zůstatek na účtě
  3. ekon.položka k dobru, (strana) dal účtu, kreditní položkato sb's creditk dobru koho připsaný ap.
  4. příspěvek peněžní, (finanční) pomoc
  5. for sth uznání, zásluha za coget the credit for sthzískat chválu za co
  6. dobré jméno, dobrá pověst, čestbe a credit to sb/sthdělat dobré jméno komu/čemu
  7. credits titulky na konci filmu

Vyskytuje se v

credit: creditstitulky na konci filmu

card: credit cardkreditní karta, kreditka

claim: claim credit for sthpřipisovat si zásluhu na čem

controller: credit controllervedoucí vymáhání/řízení pohledávek, správce pohledávek

debit: credits and debitsaktiva a pasiva účtu

family: ekon. family creditrodinný vyrovnávací příspěvek

fraud: tax/insurance/credit frauddaňový/pojišťovací/úvěrový podvod

holder: credit card holderpouzdro na kreditní kartu

import: import creditdovozní úvěr

instalment: instalment creditsplátkový úvěr

instant: instant creditokamžitý úvěr

irrevocable: irrevocable letter of creditneodvolatelný akreditiv

letter: ekon. (documentary) letter of credit(dokumentární) akreditiv

note: ekon. credit notedobropis

open: ekon. open creditotevřený úvěr s volným čerpáním

rating: ekon. credit ratinghodnocení úvěruschopnosti

supplier: supplier creditdodavatelský úvěr

term: ekon. credit termsúvěrové podmínky

worthy: ekon. worthy of creditúvěruschopný

čest: do sb credit, be a credit to sb/sthdělat čest, být ke cti komu/čemu

dluh: buy on creditbrát na dluh

dobro: credit sth to sbpřipsat k dobru co komu částku

karta: credit card, AmE charge/bank cardkreditní karta

kredit: top up one's phone, add credit to one's mobile phonedobít si kredit na telefon

kreditní: (credit) card, bank cardkreditní karta

převod: pay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transferplatit (bankovním) převodem

přičíst: enter sth to sb's creditpřičíst co komu k dobru

připisovat: claim credit for sthpřipisovat si zásluhu na čem

spotřebitelský: consumer creditspotřebitelský úvěr

titulek: opening credits/titlesúvodní titulky

úvěr: buy sth on creditkoupit co na úvěr

všechen, všechna, všechno: credit where credit's duevšechna čest

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

připsat: The interest has been credited to the account.Úrok byl připsán (na účet).

uznání: win recognition, get the credit for sthzískat uznání za co