Hlavní obsah

belief [bɪˈliːf]

Vyskytuje se v

firm: It is my firm belief that...Pevně věřím, že...

přesvědčení: náb. náboženské přesvědčeníreligious belief

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...

věřit: Pevně věřím, že...I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...

víra: náboženská vírareligious belief