Hlavní obsah

belief [bɪˈliːf]

Vyskytuje se v

firm: It is my firm belief that...Pevně věřím, že...

přesvědčení: religious beliefnáb. náboženské přesvědčení

všeobecně: popularly held beliefvšeobecně rozšířený názor

panovat: There is a widespread belief that ...Panuje obecný názor, že ...

věřit: I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...Pevně věřím, že...

víra: religious beliefnáboženská víra

belief: beliefspřesvědčení, názory, krédo náboženské, politické ap.