Hlavní obsah

všeobecně

Příslovce

Vyskytuje se v

amnestie: práv. všeobecná amnestiegeneral amnesty

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

shoda: všeobecná shodageneral agreement

strojírenství: lehké/těžké/všeobecné strojírenstvílight/heavy/general engineering

vědomost: všeobecné vědomostigeneral knowledge

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právouniversal suffrage

všeobecný: práv. všeobecná amnestiegeneral pardon

rozhled: všeobecný rozhledgeneral knowledge

všeobecný: všeobecný přehledgeneral knowledge

všeobecný: všeobecné míněnípopular opinion

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

comprehensive: comprehensive schoolvšeobecné gymnázium

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

dictionary: general/pictorial dictionaryvšeobecný/obrázkový slovník

general: general knowledgevšeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborů

knowledge: general knowledgevšeobecné znalosti, obecný přehled

level: BrE O level= všeobecná zkouška pro patnáctileté studenty

level: BrE A level= všeobecná zkouška pro sedmnáctileté studenty opravňující ke vstupu na univerzitu

mood: popular moodvšeobecný názor

pardon: práv. general pardonvšeobecná amnestie

popularly: popularly knownvšeobecně známý

relativity: general/special theory of relativityvšeobecná/speciální teorie relativity

request: by popular requestna všeobecné přání velké většiny ap.

speak: generally speaking(vše)obecně řečeno

suffrage: universal suffragevšeobecné volební/hlasovací právo

universal: universal military trainingvšeobecný vojenský výcvik

universal: universal suffragevšeobecné volební právo