Hlavní obsah

všeobecně

Příslovce

Vyskytuje se v

amnestie: práv. všeobecná amnestiegeneral amnesty

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

shoda: všeobecná shodageneral agreement

strojírenství: lehké/těžké/všeobecné strojírenstvílight/heavy/general engineering

vědomost: všeobecné vědomostigeneral knowledge

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právouniversal suffrage

rozhled: všeobecný rozhledgeneral knowledge

common: nejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.mat. the lowest common denominator

comprehensive: všeobecné gymnáziumcomprehensive school

condition: všeobecné obchodní podmínky(general) terms and conditions

dictionary: všeobecný/obrázkový slovníkgeneral/pictorial dictionary

general: všeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborůgeneral knowledge

knowledge: všeobecné znalosti, obecný přehledgeneral knowledge

level: = všeobecná zkouška pro patnáctileté studentyBrE O level

mood: všeobecný názorpopular mood

pardon: všeobecná amnestiepráv. general pardon

popularly: všeobecně známýpopularly known

relativity: všeobecná/speciální teorie relativitygeneral/special theory of relativity

request: na všeobecné přání velké většiny ap.by popular request

speak: (vše)obecně řečenogenerally speaking

suffrage: všeobecné volební/hlasovací právouniversal suffrage

universal: všeobecný vojenský výcvikuniversal military training

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief