Hlavní obsah

důkladně

Vyskytuje se v

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

close: take a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co