Hlavní obsah

přesně

Příslovce

  1. (správně) exactly, precisely(včas) punctually, on timepřesně v tom okamžikuat the precise momentpřesně v sedmat seven sharpDorazil přesně (včas).He arrived on time/punctually.Přesně tak!Exactly!, Precisely!, hovor. Right on!přesně řečenostrictly/precisely speakingpřesněji řečenoto be more precise
  2. (spolehlivě) precisely(měřit ap.) accurately

Vyskytuje se v

překlad: volný/přesný překladloose/exact translation

přesný: přesný opak čehothe exact opposite of sth

poloha: udat přesnou polohugive an exact location

přesný: přesný popisaccurate description

sednout: To by mi přesně sedlo.That would be the right thing for me.

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.

day: this day week(přesně) před týdnem

even: an even poundpřesně jedna libra

hair: to a hairna chlup, naprosto přesně

just: just rightúplně přesně, tak akorát

money: AmE (right) on the money(naprosto) přesný pravdivý, odpovídající ap.

properly: properly speakingpřesně řečeno, přísně vzato

scale: scale model/replicazmenšený/přesný model v měřítku

bang: bang on timepřesně na čas

be: To be more accurate ...Abych byl přesnější ...

precise: Can you be more precise?Můžete být přesnější/konkrétnější?

date: put a date on sth(přesně) určit termín čeho konání, vzniku ap.